Vandresagntypene

Etter innhold blir sagn inndelt i to hovedgrupper; naturmytiske sagn og historiske sagn.

I de naturmytiske sagnene er det overnaturlige, det supranormale, hovedemnet. De forteller om alle slags overnaturlige vesener – eller vetter – om gjengangere, trolldom og om folk med overnaturlige evner. Som historiske sagn regnes sagn som forteller om historiske begivenheter og historiske personer.

En tredje gruppe går under navnet opphavssagn. Her handler det om rare, særegne og iøynefallende formasjoner og fenomener ute i naturen; sagnet forteller hvordan disse formasjonene eller fenomenene er blitt til, om opphavet til dem, derav betegnelsen opphavssagn.

Mange sagn, både naturmytiske og historiske, kan ha stor geografisk utbredelse, de har fått betegnelsen vandresagn (migratory legends: ML). Mange norske sagn er slike vandresagn, og flere av dem er utbredt over store deler av Nord-Europa. Nummeret etter ML refererer til sagntype.

Naturmytiske sagn

ML 3000 - ML 3025 Svartebokprester. Fanden
ML 3000 Wittenbergskolen
ML 3005 Prest maner "spøkelse" i jord
ML 3010 Fanden som karjolhjul
ML 3015 Fanden i kortlaget
ML 3020 Ukyndig løser Fanden
ML 3025 Skyss med Fanden

ML 3030 - ML 3080 Trolldom
ML 3030 Kvitormen (Visormen)
ML 3035 Trollkjerringdattera
ML 3040 Trollkjerring kinner smør
ML 3045 Trollkjerringa og tjenestegutten ("Her opp og her ned til Jønsås")
ML 3050 Trollkjerringstevne (Heksesabbat)
ML 3055 Trollkjerring blir skadet
ML 3060 Ormemaneren
ML 3065 Padda og ormen
ML 3070 Fanden i danselaget
ML 3075 Fanden tar utro brud
ML 3080 Finneferd

ML 4000 - ML 4030 Menneskesjelen. Hamløpere. Gjengangere
ML 4000 Sjelen på vandring (Guntramsagnet)
ML 4005 Hamløper (mannbjørn, varulv)
ML 4010 Gift med Mara
ML 4015 De dødes messe
ML 4020 Død uten tilgivelse
ML 4025 Utburden får navn
ML 4030 Død mor går igjen
ML 4035 Deildegasten

ML 4050 - ML 4090 Vetter i vann
ML 4050 Rop fra vannet ("Timen er kommet")
ML 4055 Sjøvetter varsler storm
ML 4060 Sjøvetter gir råd
ML 4065 Sjødraugene og landdraugene
ML 4070 Draugen prøver rom
ML 4075 Utrøst
ML 4080 Jenta i kobbeham
ML 4085 Havhest og sjøorm i kamp
ML 4090 Fossegrimen læremester i felespill
ML 4095 Nøkken som hest

ML 5000 - ML 5020 Troll
ML 5000 Troll liker ikke uro ("Lån meg storkjelen")
ML 5005 Skyss med troll (Blessomsagnet)
ML 5010 Håndhilse på troll
ML 5015 Troll finner "leketøy"
ML 5020 Ferge troll (Dyre Vå)

ML 5050 - ML 6070 Huldrefolk (underjordsfolk)
ML 5050 Håp om salighet
ML 5055 Huldreprest
ML 5060 Jaget hulder (Den ville jakt)
ML 5070 Jordmor hos de underjordiske
ML 5075 Flytte fjøset
ML 5080 Be huldrefolk om mat
ML 5085 Byttingen
ML 5090 Kone av huldreætt
ML 5095 Nærsøken hulder
ML 6000 Nærsøken huldrekar (tussefrier)
ML 6005 Huldrebryllup på setra (Klevarsagnet)
ML 6010 Fanget huldreunge
ML 6015 Huldrefolk på julegjesting
ML 6015a Jul i Halten
ML 6020 Takknemlig huldrekone (Barnelinden)
ML 6025 Vekker folk
ML 6030 Varsler om tiden ("Deka, deka Tore")
ML 6035 Skjære åkeren
ML 6040 Huldresoldater (Dystetromma)
ML 6045 Huldrehornet (Draugen i Vallarhaugen)
ML 6050 Usynlighetshatten
ML 6055 Huldreku
ML 6060 Huldrestuten
ML 6065 Huldretjern
ML 6070 Budbringer for de underjordiske ("Dild er død")

ML 7000 - ML 7020 Nissen
ML 7000 Nisseslagsmål
ML 7005 Den vesle børa
ML 7010 Hevner seg
ML 7015 Nye klær
ML 7020 Nissen på flyttelasset

Historiske sagn

ML 7050 - ML 8025 Svartedauden. Ufredstider.
ML 7050 Ringen i fisken (Polykratessagnet)
ML 7060 Strid om kirketomt, byggematerialer flyttet
ML 7065 Kirkebyggeren (Finnsagnet)
ML 7070 Kirkeklokker
ML 7080 Pesta med lime og rive
ML 7085 Pesta og fergemannen
ML 7090 Gjenlevende finner hverandre
ML 7095 Øde hus og kirker etter pesten
ML 8000 Utfor stupet
ML 8005 Hjem til konas bryllup
ML 8010 Skattegraving
ML 8025 Røvere på setra ("Till, till Tove")

Publisert 18. des. 2013 10:46 - Sist endret 30. apr. 2014 10:12