Vandresagn

Mange sagn, både naturmytiske og historiske, kan ha stor geografisk utbredelse, de har fått betegnelsen vandresagn (migratory legends: ML).

Mange norske sagn er slike vandresagn, og flere av dem er utbredt over store deler av Nord-Europa.

I 1958 utarbeidet mangeårige arkivar ved Norsk Folkeminnesamling, Reidar Th. Christiansen, en katalog over norske vandresagn. Katalogen var basert på materialet i Norsk Folkeminnesamling samt Norsk Folkeminnelags skrifter.

Slike kataloger ble opprinnelig utarbeidet som hjelpemiddel for å kartlegge sagnenes vandringsveier og urtyper etter den såkalte historisk-geografiske metode. Til tross for at den historisk-geografiske metode i dag er forlatt i sagnforskningen, er Christiansens katalog likevel et nyttig hjelpemiddel for å studere utbredelse av sagnmotiver og variasjoner i tradisjonen.

Publisert 15. jan. 2014 13:57 - Sist endret 14. mai 2014 12:51