NFS Moltke Moe 25

Folkeviseopskrifter fra Mo. Heftet inneholder viseoppskrifter, navn og omtale av informanter mv fra hans feltarbeid i Mo, Telemark september 1889, september 1890 og april 1891. Norsk Folkeminnesamling har også fotografier fra dette feltarbeidet.