NFS Moltke Moe 30

Selljord 1891, mars-april. Viser mv