NFS Moltke Moe 45

Stevsamling fraa Setisdalen ved P.J.Gjenden fraa Bykle