NFS Moltke Moe 48

Fra proprietær Anders Hejerdal i Urskog, januar 1885