NFS Moltke Moe 49

Fraa Provst Heyerdahl i Stangviki (Uppskrivne av ein postopnar der)