NFS Moltke Moe 59

Torkel Ofteli. Segner fraa Høydalsmo