NFS Molkte Moe 65

Viser. Blant annet fra Mo april 1891. Brev fra Nordahl Rolfsen til Sophus Bugge datert 10/9-72