NFS Moltke Moe 75

Norske Folkeviser I, 1877. Kommentarer i blekk etter hans senere feltarbeid i Mo, 1889 og 1890