NFS Moltke Moe 79

Viser Telemark, blant annet fra Eidsborg (Dordi Bratterud, Bø 1880) og Torbjør Larsdotter, Mo)