NFS Moltke Moe mappe 84

Denne mappen inneholder eksempler fra en samling trykte viser (skillingstrykk) fra tidlig 1700-tall om ulike dramatiske hendelser. Trykkene er sydd sammen og skinn-innbundet for hånd.