Moltke Moes bildesamling

Moltke Moes bildesamling består av portretter av ham selv, hans familie og bekjentskapskrets. Samlingen inneholder også en del bilder han fikk tilsendt. NFS har også hans feltarbeidsfotografier, blant annet et helt album med tittelen Telemarken. I tillegg finnes fotografier etter hans bror Ole Falch Moe, deriblant et A.B. Wilsealbum Idyl og stemninger.    

Foto: NFS 467 (M.Moes saml)
Publisert 15. jan. 2014 14:07 - Sist endret 21. mai 2014 13:37