Asbjørnsen som naturviter

NFS har også en stor samling notater og manuskripter som vitner om Peter Christen Asbjørnsens naturvitenskapelige interesser.

Asbjørnsens sjøstjerne. I 1853 gjør han et sensasjonelt funn i Hardangerfjorden etter selv å ha utviklet en ny bunnskrape.

Denne delen av samlingen inneholder notater mv fra hans studietid i Tyskland, dit han med statsstipend i 1856 dro for å studere forstwissenschaft. NFS har også materiale fra hans publikasjoner og arbeid som naturviter, forstmester og som leder av Statens torvdriftsundersøkelser. Asbjørnsens virke som folkeopplyser og hans store populærvitenskapelige produksjon blant annet om sunnhet og økonomi blant alminnelige borgere gjenspeiles også i dette materialet.

Det meste av hans omfattende marinbiologiske dyresamling befinner seg i dag ved The Natural History Museum i Dublin. hvor Asbjørnsens internasjonale ry kommer til uttrykk i Brisinga endecacnemos Asbjørnsen, 1856, omtalt som en av museets hundre viktigste gjenstander. NFS har for øvrig en av disse sjøstjernene i gjenstandssamlingen.

Litteratur

  • Lie, Thore 2008.The introduction, Interpretation and Dissemination in Norway during the period 1860-90, in Engels, Eve-Marie & Thomas Glick (eds) 2008. The Reception of Charles Darwin in Europe: The Reception of British Authors in Europe, Vol 1, London:Continuum International Publishing Group.
  • Stenseth, Nils Chr. og Thore Lie 2012. En dør til Darwin: Darwin`s nye Skabningslære på nytt. I: Erik Henning Edvardsen (red.) En dør til Asbjørnsen og hans verden. Asbjørnsenselskapet/ Norsk Folkeminnesamling/ Aschehoug. 2012.

Publisert 30. apr. 2014 10:20 - Sist endret 19. juni 2020 12:35