Folkediktningsopptegnelser

Asbjørnsens reiseskriveskrin utstilt på Ibsenmuseet i 2012. Foto Brynjulv Aartun

Digitalt tilgjengelig originalmateriale

Grunnlagsmaterialet for eventyr og sagnutgavene er nå digitalt tilgjengelige. Se Asbjørnsens Eventyr og sagn (pdf) og Varianter (jpg).