Peter Christen Asbjørnsens folkeminneopptegnelser

I anledning 200-årsjubileet for Asbjørnsens fødsel 1812 digitaliserte NFS hans folkeminneopptegnelser. Merk at dette både er hans egne oppskrifter og opptegnelser/brev han fikk tilsendt fra andre. Materialet er digitalisert fortløpende, slik det foreligger i arkivet, i konvolutter nummerert fra 1-31. Hver konvolutt kan lastes ned som en pdf-fil. Materialet er ikke søkbart. Hver mappe inneholder en førsteside med et håndskrevet register over innholdet.

Asbjørnsen 1 Asbjørnsen 8 Asbjørnsen 17 Asbjørnsen 26
Asbjørnsen 2 Asbjørnsen 9 Asbjørnsen 18 Asbjørnsen 27
Asbjørnsen 3 Asbjørnsen 10 Asbjørnsen 19 Asbjørnsen 28
Asbjørnsen 4 Asbjørnsen 11 Asbjørnsen 20 Asbjørnsen 29
Asbjørnsen 5 Asbjørnsen 12 Asbjørnsen 21 Asbjørnsen 30
Asbjørnsen 6a Asbjørnsen 13 Asbjørnsen 22 Asbjørnsen 31
Asbjørnsen 6b Asbjørnsen 14 Asbjørnsen 23  
Asbjørnsen 6c Asbjørnsen 15 Asbjørnsen 24  
Asbjørnsen 7 Asbjørnsen 16 Asbjørnsen 25  

 

 

 

Publisert 6. feb. 2012 10:52 - Sist endret 14. mai 2014 13:39