Varianter

Varianter A-E betegner samlinger av varianter til NF I og II (NF:Norske folkeeventyr) ordnet etter disses nummer og organisert av Asbjørnsen selv. De inneholder oppskrifter fra ulike steder og er beholdt uforandret i NFS.

Varianter F er Asbjørnsens egen sagnsamling

Varianter G Samling av opptegnelser fra forskjellige kanter

 

 

Varianter A1 Varianter C4 Varianter C12 Varianter E 1-14
Varianter A2 Varianter C5 Varianter C13 Varianter E 15-36
Varianter A3 Varianter C6 Varianter C14 Varianter E 37-51
Varianter A4 Varianter C7 Varianter C15 Varianter E 52-59
Varianter B Varianter C8 Varianter C16 Varianter F1-35
Varianter C1 Varianter C9 Varianter C17 Varianter F36-43
Varianter C2 Varianter C10 Varianter D1 Varianter F47-48
Varianter C3 Varianter C11 Varianter D2 Varianter G

 

Publisert 17. jan. 2014 14:31 - Sist endret 18. feb. 2015 13:34