Asbjørnsens bildesamling

Bildesamlingen inneholder fotografier og tegnede portretter av Peter Christen Asbjørnsen selv. Han etterlot seg også en større samling fotografier av informanter, venner og bekjente. I tillegg inneholder bildesamlingen et utvalg av hans diplomer fra ulike europeiske vitensselskap, som vitner om hans internasjonale ry og mangslungne vitenskapelige interesser.

Publisert 13. jan. 2014 11:32 - Sist endret 15. mai 2014 08:35