Peter Christen Asbjørnsen

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) var forfatter, naturviter, forstmester og ikke minst folkeminnesamler og utgiver. Asbjørnsens virke har hatt stor betydning for norsk mentalitet og selvforståelse i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie.

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885).  (Foto: NFS)

Han samlet eventyr og sagn fra midten av 1830-tallet – etter hvert i nært samarbeid med Jørgen Moe. Resultatet av de første innsamlingsreisene ble presentert i Norske folkeventyr, samlede af P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe, utgitt heftevis fra desember 1841.

Hva slags materiale har vi?

På nett

På nett er det foreløpig publisert faksimiler av de første 31 konvolutter folkeminneopptegnelser, primært eventyr og sagn. Materialet er digitalisert slik det foreligger i arkivet. Hver konvolutt kan lastets ned som en pdf-fil, men er ikke søkbart. Det samme gjelder det Asbjørnsen selv klassifiserte og ordnet som Varianter A-G; 7 mapper med varianter til Norske folkeeventyr I og II og hans sagnsamling.

I tillegg er deler av hans store bildesamling tilgjengelig på nett; et utvalg av hans diplomsamling, portretter og de første 96 fotografiene i hans private fotosamling.

I samlingen

I Norsk folkeminnesamling har vi Asbjørnsens folkeminneopptegnelser, notisbøker, almanakker, manuskripter og notater som også viser til hans øvrige virke som naturviter og forstmester.

Vi har en stor diplomsamling fra europeiske vitenskapsselskap som demonstrerer hans brede virkefelt og internasjonale ry. Asbjørnsen etterlot seg dessuten en stor fotosamling.

NFS har også flere gjenstander etter ham som hans briller og reiseskrin. I tillegg har vi førsteutgaver av de fleste av de tidlige publiserte eventyr og sagn-utgivelsene og avisklipp med samtidige anmeldelser av publikasjonene fra norske og utenlandske aviser.

Anbefalt litteratur om Peter Christen Asbjørnsen

  • Edvardsen, Erik Henning (red) 2012. En dør til Asbjørnsen og hans verden. NFL 166/Asbjørnsenselskapet, Aschehoug:Oslo.
  • Gjefsen, Truls 2001. Peter Christen Asbjørnsen - diger og folkesæl. Andersen & Butenschøn:Oslo.
  • Liestøl, Knut 1947. P.Chr.Asbjørnsen. Mannen og livsverket. Tanum:Oslo.

 

Publisert 17. okt. 2013 14:30 - Sist endret 14. mai 2014 13:33