Kunstarkiv i NFS

Norsk Folkeminnesamling (NFS) har en betydningsfull samling kunst, utført av fremtredende norske kunstnere i perioden1845 og 1931. Gjennom skulptur, relieff og maleri fremstilles folkeminnesamlere som Peter Christen Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Knut Liestøl, Johannes Skar og brødrene Grimm.

Kunsten utgjør således et viktig visuelt bindeledd til øvrige arkivalia ved NFS. Samlet omfatter Norsk Folkeminnesamling i dag et korpus på over en halv million manuskriptsider, fra hele landet og nær 400 samlere er representert. I tillegg til papirfestet tradisjon rommer samlingen lydopptak, fotografier, samt enkelte gjenstander etter folkeminnesamlere.

Du kan oppleve samtlige verk i kunstsamlingen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (P. A. Munchs hus, 4. etasje) ved Universitetet i Oslo.

Alle verkene er nå oppført i UiO Kunstsamlings registreringsbase.

"Norsk malerkunsts far": Johan Christian Dahl (1788-1857)

I NFS’s arkiver er også å finne et rikholdig materiale etter Johan Christian Dahl (1788-1857), ”norsk malerkunsts far”, som korresponderte med en rekke av det 19nde århundrets mest fremtredende kulturpersonligheter. Blant disse finner vi:

  • Forfatter og poet Hans Christian Andersen (1805-1875)
  • Politiker, historiker og statsøkonom Jacob Aall (1773-1844)
  • Kunstmaler Adolph Tidemand (1814-1876)
  • Kunstmaler og professor ved det Kongelige Danske Kunstakademi,
  • Kunstmaler og medstifter av Trondheims kunstforening sammen med I.C. Dahl (1845) Lars Hansen (1809-1867)

Presentasjon av Johan Christian Dahl i Moltke Moes samling

 

Bevaring av nasjonale kulturminner

En rekke utkast, notater, brev og nedtegnelser vitner især om engasjementet rundt bevaring av nasjonale kulturminner. Kunstmaler Joachim Frich (1910-1858) var elev av I.C. Dahl i Dresden, og inviterte til stiftelse av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring i 1844. Brev til ”Professor Dahl i Dresden”, fra arkitekt H(einrich Ernst) Schirmer, datert januar og juni 1842, kan videre knyttes til den tidlige fase av restaureringen av domkirken i Trondheim.  Dahl har videre tatt seg bryet med å utføre nedtegnelser om runealfabetet og futharken, som virkelig er et studium verdt.

Samlingen inneholder også viktig dokumentasjon vedrørende utgivelsen av Andreas Auberts (1851-1913) «Professor Dahl. Et Stykke af Aarhundredets Kunst- og Kulturhistorie» (1893), 2. utgave 1920. Her var Auberts enke Védastine Aubert (1855-1933), en sentral pågangsdriver, og hun korresponderte flittig med forlaget Aschehoug og William Nygaard d.e. (1865-1952).

Samlet sett utgjør det kunstrelaterte arkivalia ved NFS en spennende og viktig del av norsk kunst- og kulturhistorie. Vi gleder oss nå over å kunne presentere en brøkdel av materialet, gjennom lysbildefremvisningen ”Kunst i Norsk Folkeminnesamling”.

Alt materiale er selvsagt tilgjengelig ved besøk i arkivet.

Publisert 22. aug. 2018 10:16 - Sist endret 24. okt. 2018 14:05