Bryllup

Et bryllup er en seremoni som bekrefter en ekteskapsinngåelse. Det er det offentlige samfunnets anerkjennelse av en ny familie og foreningen av to slekter. Norsk Folkeminnesamling har et rikt tradisjonsmateriale fra ulike deler av landet om skikker, tro og praksis knyttet til dette overgangsritualet.

Gjennom bryllupet markeres overgangen fra en status: enslig, til en annen: gift. Og i likhet med andre livsoverganger innebærer stadiet mellom to statuser at de involverte er spesielt utsatt for onde påfunn fra de supranormale maktene. Dette kommer blant annet til uttrykk i en sagntype som forteller om forlovede jenter som møter på underjordiske friere i tiden fram mot bryllupet.

Et bryllup kan også sees som et speilbilde og en manifestasjon av samfunnets sosio-økonomiske strukturer. Ved å se på bryllupsfeiringer i det førindustrielle samfunn, kommer det klart inndelte standssamfunnet fram.

Alt fra antall gjester, type mat, innleide hjelpere, dekorasjon, gaver og så videre kan fortelle noe om brudeparets sosiale status. I et samfunn hvor det var viktig å sikre slektenes framtidige status ble det viktig å gifte seg innen sin egen stand.

En av samlerne i NFS, August Krogh samlet inn folkeminner fra Høland på 1920-tallet, blant annet skikk og tro knyttet til giftemål. Her et eksempel på et vers som skal spå fremtiden i så måte (NFS August Krogh 1;1).

Relevant litteratur:

  • Frimannslund, Rigmor 1949. Skikk og tro ved friing og bryllup. Nordisk kultur XX. I: Livets høgtider, side 41-87.
  • Hodne, Bjarne, Ørnulf Hodne og Ronald Grambo 1985. Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Oslo: J.W. Cappelens forlag.
  • Hodne, Ørnulf. 2002. Kvinne og mann i norsk folkekultur. Oslo: JW Cappelens forlag
Publisert 18. okt. 2013 11:04 - Sist endret 14. mai 2014 13:48