Dåp

Dåp og navngivning: Norsk folkeminnesamling har et mangfoldig materiale knyttet til tradisjoner, forestillinger, tro og rituell praksis ved livets begynnelse.

 

Litteratur

  • Amundsen, Arne Bugge 1983. Dåp og tradisjon. Dåpstro og dåpspraksis i noen Østfolddistrikter på 1700- og 1800-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Amundsen, Arne Bugge 1989. Folkelig og kirkelig tradisjon. Dåpsforståelser på 1800-tallet. Oslo: UiO, dravh.
  • Hodne, Ørnulf 1979. Fadderskapet og dets funksjoner i norsk folketradisjon. I: Heimen nr 1 1979, s 3-22
  • Hodne, Ørnulf 1999. Norsk folketro. Oslo. J.W. Cappelens Forlag s 44-57
Publisert 3. jan. 2014 13:50 - Sist endret 14. apr. 2014 17:16