Gravferd

Norsk folkeminnesamling har et mangfoldig materiale knyttet til tro og skikk ved livets slutt.

Litteratur:

  • Hodne, Bjarne 1980. Å leve med døden. Folkelige forestillinger om døden og de døde. Oslo: Aschehoug.
  • Noss, Ågot 1963. Høgtider og samkomer. Oslo: Universitetsforlaget s 56-63. I serie: NFL 90.
Publisert 6. jan. 2014 10:46 - Sist endret 14. apr. 2014 17:19