Konfirmasjon

Livshøytider viser til de begivenheter som markerer overganger i et menneskes liv - at man trer inn i nye sosiale roller. Derfor kalles de overgangsriter.  Konfirmasjon er et eksempel på en overgangsrite som tidligere markerte overgangen fra barn til voksen.

Konfirmasjon i Valle ca. 1927. Foto:NFS

Litteratur:

  • Haraldsø, Brynjar (red) 1986. Konfirmasjon i går og i dag. Festskrift til 250-årsjubileet 13.januar 1986.
  • Hodne, Ørnulf 1980. Konfirmasjonen i norsk tradisjon. Norveg 23 s 7-48.
  • Johnsen, Birgit Hertzberg 1985. Den store dagen. Konfirmasjon og tradisjon. Oslo: Grøndahl & Søn forlag.
  • Johnsen, Birgit Hertzberg 1993.  Konfirmasjon og erindring: konfirmasjonens betydning i et livsløpsperspektiv.  Dravh UiO
Publisert 6. jan. 2014 10:47 - Sist endret 14. mai 2014 13:50