Gjenstander i Norsk Folkeminnesamling

håndskrift, rektangel, gul, gjøre, utgivelse.

Lusekammen til Skar?

Hvordan havnet en lusekam i arkivet?