Medisin, liv og helse

Norsk Folkeminnesamling rommer et stort kulturhistorisk materiale om trosforestillinger og skikker knyttet til liv og helse.

Samling etter Dr.med Ingjald Reichborn Kjennerud

Dr.med Ingjald Reichborn Kjennerud (1865-1949) var medisinhistoriker, lege og folkeminnesamler. Samlingen etter han inneholder 17 arkivmapper for perioden 1890-1950. Som student assistent for etnografen Carl Lumholtz. Opptatt av medisinsk terminologi og av lokale medisinske tradisjoner.

Hjalmar Falk, Nils Lid og Reichborn-Kjennerud fortok i 1920 en spørreskjemaundersøkelse om dette. Forsøkte gi ut Norsk Folkemedisinsk ordbok sammen.

Disputerte på Legerådene i den eldre Edda i 1923. Hovedverk "Vår gamle trolldomsmedisin" (5 bind) 1928-1947.

Trekk av medisinens historie III

Eldre maskinskrevet tekst om medisinens historie tre, med håndskrevne notater. Scannet dokument.

Samlingen svartebøker

Innholdet i de fleste av formlene og oppskriftene i svartebøkene er oftest nyttig magi til helbredelse av sykdom på både dyr og mennesker. Den eldste kjente er fra 1400-tallet, få er eldre enn 1750. 

Samling plantenavnsmateriale (ca 1920-1970)

Inklusive beretninger om lokal folkemedisinsk bruk av ville og dyrkede planter etter prof. i botanikk Ove Arbo Høeg (1898-1993)

Etter utgivelsen av boken "Planter og tradisjon – floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973" ble hele materialsamlingen gitt Norsk Folkeminnesamling i 1981.

Arkivet har alle spørrelistesvarene samt følgebrev fra de enkelte innskrivere. Materialet er organisert i alfabetiske latinske artslister.  I tillegg er det laget et register som gjør det enkelt å finne frem til hvem som skrev inn (personnavn) og hvor de hører hjemme.

Eksempel på svar om planter til folkemedisinsk bruk

Asplenium septentrionale

Eldre hånskrevet tekst med notater på siden om Asplenium septentrionale, svar om planter til folkemedisinsk bruk. Scannet dokument.
Asplenium septentrionale. Et eksempel på svar om planter til folkemedisinsk bruk.

Litteratur 

Selberg, Torunn 1990. Ove Arbo Høegs arbeide med tradisjon om planter og folkemedisin i Norge. I: Alver, Bente og Torunn Selberg 1990 ...enn all din kunnskap drømmer om, Horatio! Nye perspektiver i tradisjonsforskningen (s70-86) .

 

Spørrelister

Spørrelisten Norsk Folkemedicin 1911 (152 svar)

I februar 1911 sender lege Fredrik Georg Gade (1855-1933) og lege og medisinhistoriker Andreas Fredrik Grøn (1871-1947) ut spørrelisten "Norsk Folkemedicin".  Anmodningen ble utsendt og trykket i flere aviser, blant annet. Ingen av dem ser ut til å publisert noe samlet etter innsamlingen.

Spørrelisten er på fire sider i folioformat og inndelt i fire hoveddeler (A-D). Avsenderne ber om detaljerte svar innenfor fire tematiske kategorier; Navngivning av sykdom, Legemidler og behandlingsmåter, Overtroiske kurer og deres utførelse og til sist navn på og opplysninger om behandlere.

Svarene kommer fra hele landet, det vil si fra alle fylker og fordeler seg noenlunde jevnt på dem. Svarene er først og fremst beskrivelser av lokal forståelse og praksis vedrørende planters medisinske og magiske egenskaper.

Forside fra Spørreliste 1911

Forside fra spørreliste fra 1911, maskinskrevet tekst på gammelt brunt papir. Scannet dokument.
Forside fra spørreliste 1911.

 

Spørrelisten Ord og Sed 

En serie spørrelister (147 ulike titler) utsendt av Nemnda for norsk nemningsbruk i årene 1934-1947 som i hovedsak inneholder spørrelister viet et mangfold kulturhistoriske tema, inklusive medisinhistorie. 

Svarene må du foreløpig besøke Norsk Folkeminnesamlings arkiver for å få lese.