Svartebøker

En svartebok er gjerne definert som en trolldomsbok, og inneholder magiske oppskrifter og formler, såkalte signeformler.

Gå til databasen med svartebøker

I databasen med svartebøker kan du bla i svartebøker og søke etter enkeltoppskrifter. Databasen inneholder i overkant av 100 manuskripter. Manuskriptene er indekser slik at det er mulig å søke i materialet på emne eller fylke. 44 av manuskriptene er transkribert i sin helhet.

 

Hva er svartebøker?

Vanligvis dreier det seg om håndskrevne bøker, men det finnes også trykte utgaver. Mange av oppskriftene er gjerne folkemedisinske oppskrifter, råd og fremgangsmåter.

De har i tillegg formler eller regler som skal leses for å øke effekten eller kraften i oppskriftene.

Av og til inneholder de også rene magiske eller okkulte besvergelser, blant annet for å komme i kontakt med Djevelen eller demoner og gjøre bruk av deres tjenester.

 En scannet svartebok. Foto.