Trolldom i Norge

Trolldom i Norge er et digitalarkiv over tre typer kilder; svartebøker, rettssaker og sagn om trolldom og trollkyndige.

Svartebøker

En svartebok er gjerne definert som en trolldomsbok, og inneholder magiske oppskrifter og formler, såkalte signeformler.

Trolldomsprosesser

En trolldomsprosess er et referat fra en rettsak der noen har blitt anklaget for trolldom eller hekseri.

Trolldomssagn

Håndskrevet tekst på gammelt papir. Foto. Sagn om trolldom er fortellinger som gir innblikk i folks forestillinger om trolldom og magi i Norge på 1800-tallet og det tidlige 1900-tallet.