Norske trolldomsprosesser

En trolldomsprosess er et referat fra en rettsak der noen har blitt anklaget for trolldom eller hekseri.

Hånskrevet tekst på et papir.
Utdrag fra prosess fra Øvre Romerike i 1682 som blant annet involverte Ingeborg Gudmundsdaater.

 

Gå til hekseprosessene

Hva inneholder trolldomsarkivet?

Det digitale trolldomsarkivet er en database over alle kjente norske trolldomssaker.

Samlingen av trolldomssaker ved Folkeminnesamlingen består av avskrifter av et bredt spekter av rettsdokumenter, lensregnskaper, fogde- og stiftamtmannsregnskaper, domkapittelprotokoller etc. - fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet.

Avskriftsamlingen omfatter ca. 650 av de totalt ca. 900 kjente trolldomssakene fra denne perioden.

Trolldomsarkivet i digitalisert form

I digitalisert form gir trolldomsarkivet tilgang til trolldomssakene og deres begrunnelser. Basen er en unik kilde til kunnskap om mentalitet og forestillingsverden i Norge i tidlig nytid.

Basen presenterer et viktig og etterspurt forskningsmateriale på en enkel og lett tilgjengelig måte.

Så godt som alle kjente trolldomssaker ved norske rettsinstanser er tilgjengelige i basen. Den inneholder både et register og de fleste rettsdokumenter.

Unikt i internasjonal sammenheng

Trolldomsbasen gjør det mulig å systematisere et materiale og gjennomføre undersøkelser som tidligere har vært svært problematisk.

Databasen er tenkt brukt i undervisningssammenheng, men vil kanskje ha sin viktigste funksjon som en forskingsdatabase.

Alle som har arbeidet med trolldoms- og hekseprosessene i Norge de siste 50 årene, har basert seg på materialet i arkivet.

Kildearkivet er unikt i internasjonal sammenheng, og samlingen har også vært benyttet av utenlandske forskere.

Publisert 11. des. 2013 15:02 - Sist endret 7. apr. 2020 15:19