Anbefalt litteratur om trolldomsprosesser

I tillegg til de arbeider som er nevnt i introduksjonsteksten til trolldomsdatabasen og prosessregisteret, kan litteraturen som følger være nyttig:

Denne listen er ikke på noen måte ment å være en fullstendig eller omfattende bibliografi, men kun et utvalg relevante titler. Det vises for øvrig til bibliografiene i de oppførte titler og hos Næss 1982.

Oversikts- introduksjonslitteratur, Europa generelt:

 • Ankarloo, Bengt & Henningsen, Gustav: Häxornas Europa 1400-1700. Lund 1987.
 • Cohn, Norman: Europas indre demoner. Oslo 1997.
 • Hagen, Rune B.: Dei europeiske trolldomsprosessane. Oslo 2007.
 • Kors, Alan C & Peters, Edward: Witchcraft in Europe 400-1700. A Documentary History. Philadelphia 2001.
 • Levack, Brian P.: The Witch-Hunt in Early Modern Europe. Edinburgh 2006.
 • The Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe, vol. 1-6. London 2002.

Oversikts- introduksjonslitteratur, Norge:

 • Næss, Hans Eyvind: Trolldomsprosessene i Norge på 1500- 1600-tallet. En retts- og sosialhistorisk undersøkelse. Oslo 1982.
 • Næss, Hans Eyvind: Med bål og brann. Trolldomsprosesser i Norge. Oslo 1984.
 • Laugerud, Henning: ”Trolldoms- og hekseprosessene”, kapt 4, i Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud: Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Oslo 2001, s. 100-121.
 • Willumsen, Liv Helene: Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. Bergen 2010. (Modernisert språklig utgave, 2017)
 • Willumsen, Liv Helene 2010. Witchcraft Trials in Finnmark, Northern Norway. 2010.

Litteratur Norge og Norden

 • Alm, Ellen J.: Statens rolle i trolldomsprosessene i Danmark og Norge på 1500- og 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 2000.
 • Alver, Bente Gullveig: Mellem mennesker og magter. Magi i hekseforfølgelsernes tid, 2009. Oslo.
 • Ankarloo, Bengt: Trolldomsprocesserna i Sverige. Stockholm 1985.
 • Botheim, Ragnhild: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1999.
 • Hodne, Ørnulf: Trolldom i Norge. Hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon, 2008. Oslo.
 • Henningsen, Gustav: Heksejægeren på Rugård. De sidste trolldomsprocesser på Jylland 1685-87. Skippershoved 1991.
 • Johansen, Jens Chr.: Da Djævelen var ute - . Trolddom i det 17. århundres Danmark. Odense 1991.
 • Knutsen, Gunnar W.: Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse. Tingbokprosjektet nr. 17. Oslo 1998.
 • Lilienskiold, Hans H.: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark. R. Hagen & P.E. Sparboe (red. utg.). Tromsø 1998.
 • Løyland, Margit: Slagsmål, leiermål og bøtelagte egder 1600-1700. Tingbokprosjektet nr. 3. Oslo 1992.
 • Nenonen, Marko: ”Envious Are All the People, Witches Watch at Every Gate. Finnish witches and witch-trials in the 17th century.” i Scandinavian Journal of History, 18. (1993:1).
 • Oja, Linda (red. ): Vägen til Blåkulla. Nya perspektiver på de stora svenska häxprocesserna. Uppsala 1997.
 • Willumsen, Liv Helene: Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur. Tromsø 1994.
 • Willumsen, Liv Helene: Dømt til ild og bål. Stamsund 2013.

Arbeider etter Næss 1982, hvor informasjon om nyoppdagede saker er hentet fra:

 • Margit Løyland: Slagsmål, leiermål og bøtelagte egder 1600-1700. Tingbokprosjektet nr. 3. Oslo 1992. Se side 130, imidlertid er opplysningene her ikke tilstrekkelige til å registrere sakene i registeret.
 • Willumsen, Liv Helene: Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur. Tromsø 1994. Se side 166. Registrert, ikke faksimiler av disse sakene.
 • Gunnar W. Knutsen: Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse. Tingbokprosjektet nr. 17. Oslo 1998. Se side 16 ff. Registrert, faksimiler av de fleste sakene.
 • Botheim, Ragnhild: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1999. Se side 223, Registret, ikke faksimiler av disse sakene.
 • Hans H. Lilienskiold: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark. R. Hagen & P.E. Sparboe (red. utg.). Tromsø 1998. Registrert, faksimiler av alle sakene.

Noen spesialstudier av særlig interesse:

 • Arv. Nordic Yearbook of Folklore, vol. 62. Uppsala 2006 (temanummer om trolldomsprosessene med bidrag av bl.a. Brian P. Levack, Marko Nenonen og Gunnar W. Knudsen m. fl.).
 • Henningsen, Gustav: Fra heksejagt til heksekult 1484-1984. København 1984.
 • Oja, Linda: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Stockholm 1999.
 • Purkiss, Diane: The Witch in History. Early Modern and Twentieth-Century Representations. London and New York 2002.
 • Rowlands, Alison: “Witchcraft and Popular Religion in Early Modern Rothenburg ob der Tauer”, i Bob Scribner & Trevor Johnson (ed. ): Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400-1800. Basingstoke 1996, pp. 101-118.
 • Wilson, Eric: “Institoris at Innsbruck: Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes and the Brixen Witch-Trial of 1485”, i Bob Scribner & Trevor Johnson (ed. ): Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400-1800. Basingstoke 1996, pp. 87-100.

 

Publisert 11. des. 2013 15:02 - Sist endret 21. okt. 2018 20:55