Historikk

Innsamling og avskrift av dokumentene i trolldomsarkivet ble gjennomført i regi av Instituttet for sammenlignende kulturforskning i perioden 1927-1949. Innsamlingen av prosessmaterialet startet i 1927 på initiativ av daværende formann i ”Folkeminneutvalget” til Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Knut Liestøl (1881-1952), og Nils Lid (1890-1958) som var leder av de folkloristiske undersøkelser.

Svale Solheim (1903-1971), Lids assistent fra 1935, overtok ansvaret for prosjektet i 1940 og frem til avslutningen i 1948. I løpet av prosjektet ble det gjennomført en systematisk gjennomgang av rettsprotokoller og annet kildemateriale, først og fremst fra 1600-tallet. Alle dokumenter som omhandlet straffesaker om anklager for hekseri og trolldom ble transkribert med pinlig nøyaktighet, med henvisninger til originalkilder.

Gjennomgangen av arkivalia, og selve avskrivningen, ble utført av Thora Laache ved arkivene i Oslo, statsarkivar Leif Midthaug ved statsarkivet på Hamar og Ebba Jansen i Bergen. Avskriftene av et utvalg saker fra Finnmark ble gjennomført av en fjerde person som det ikke har vært mulig å identifisere så langt.

Emneord: Trolldom, Norsk Folkeminnesamling
Publisert 11. des. 2013 15:02 - Sist endret 14. mai 2014 14:03