Anbefalt litteratur om svartebøker

Kortfattet bibliografi med oversikt over tekstutgaver av svartebøker, og litteratur om svartebøker.

Tekstutgaver (hele eller deler av svartebøker)

Disse tekstutgavene inneholder også mer eller mindre fyldige vitenskaplige innledninger:

 • Amundsen, Arne Bugge 1987. Svarteboken fra Borge. Sarpsborg.
 • Bang, Anton Chr. 2005. Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902 (faksimileutgave Oslo 2005).
 • Espeland, Velle 1974. Svartbok frå Gudbrandsdalen. Oslo.
 • Hotvet, Ole Steensen. 1980. Læge-Bog vedkommende Mennisker, Hæster og Kiør: Hotvet udi Holden, Nedre Tellemarken 1794. Gjermundsen, Arne Johan (red. ). Ulefoss 1980.
 • Svartboka. Kristian Østberg (utg.). Oslo 1925 (1927).
 • The Black Books of Elverum. Mary S. Rustad (ed. & transl. ). Lakeville, Minn. 1999.
 • Vinjeboka. Den eldste svartebok fra norsk middelalder. Oskar Garstein (utg. ). Oslo 1993.

Litteratur om svartebøker:

 • Edsmann, C-M 1959: ”Svartekonstböcker i Sägen och Historia”, i Saga och Sed. Uppsala 1959, s. 160-168.
 • Edsmann, C-M 1962: ”Sjätte och sjuende Mosebok”, Saga och Sed. Uppsala 1962, s. 63-102.
 • Davies, Owen 2009: Grimoires. A History of Magic Books. Oxford.
 • Grambo, Ronald 1979: Norske trollformler og magiske ritualer. Oslo
 • Hødnebø, Finn 1974: ”Trolldomsbøker”, i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind XVIII, Oslo, sp. 670-674.
 • Klintberg, Bengt af 1980: Svenska trollformler. Tidens förlag/FIBs lyrikklubb.
 • Munthe, Wilhem 1926: ”Svarteboka”, i Boken om bøker, I. Jæger, H. & Sommerfeldt, W.P. (utg. ). Oslo s. 86-93.
 • Ohrvik, Ane 2013: “Knowledge Making and Authorization Strategies: A Study of an Eighteenth Century Manuscript Culture.” In: Making sense as cultural practice – Historical perspectives (1000-1700), Mainzer Historische Kulturwissenschaften. S. 75-92.
 • Ohrvik, Ane 2012: ”’…for all honest Christian and science-loving readers’: Religious encounters in early modern Norwegian black books.” I: Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Vol. 68. S. 7-26.
 • Ohrvik, Ane 2011. Autorisering i norske svartebøker. En studie av forfatterskap i Cyprianus Konstbog. I: Esborg, Line, Kyrre kverndokk og Leiv Sem (red) Or gamalt. Nye perspektiver på folkeminner, s119-141. I serie: ISK vol CXL/NFL165.
 • Ohrvik, Ane 2011. Conceptualizing knowledge in early Modern Norway. A study of paratexts in Norwegian Black Books. PhD,UiO 2011.
 • Stokker, Kathleen 2001: "Narratives on Magic and Healing. Oldtidens Sortebog in Norway and the New Land" i Scandinavian Studies, Vol. 73, Issue 3, fall 2001.

 

Emneord: Svartebok
Publisert 11. des. 2013 15:02 - Sist endret 14. okt. 2019 16:35