Forside

Fire studenter på biblioteket. Foto.

Finn ansatte og studenter

Enheter under instituttet

Forskning

Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for tverrfaglig forskning og undervisning om Henrik Ibsen. 

MultiLing

MultiLing - Senter for flerspråklighet er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved ILN. 

Samarbeid med ILN

Vi har kompetanse i språk og litteratur, kultur og samfunn.

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

ILN i sosiale medier