English version of this page

Digital dokumentasjon - vitenskapelige (DIGDOKVIT)

Postadresse Postboks 1102 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Henrik Wergelands hus
0313 OSLO
Telefon +47 22854798
Stedkode 143525

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Ore, Christian-Emil Smith Førsteamanuensis +47 22856968 +4790117410 (mob) 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Digitial humaniora, Humanistisk informatikk, Leksikografi, Afrikanske språk, Tekstkoding, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Ontologi, Informsjonsarkitektur