English

Nordisk språk (NORSPR)

Postadresse Postboks 1102 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Henrik Wergelands hus
0313 OSLO
Telefon +47-22856227
E-post henvendelser@iln.uio.no
Stedkode 143530

Ansatte

Listen inneholder 15 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bliksrud, Liv Professor emerita liv.bliksrud@iln.uio.no Nordisk litteratur
Busterud, Guro Førsteamanuensis +47-22857066 guro.busterud@iln.uio.no
Börjars, Kersti Professor II kersti.borjars@iln.uio.no
Enger, Hans-Olav Professor +47-22856092 h.o.enger@iln.uio.no Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk
Etelämäki, Marja Førsteamanuensis +47-22859129 marja.etelamaki@iln.uio.no Samtaleanalyse, Interaksjonell lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Finsk
Garbacz, Piotr Instituttleder +47-22857634 451 25 429 piotr.garbacz@iln.uio.no Nordisk språk
Haugli, Hanne Stipendiat 91845961 hanne.haugli@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Literacy, Andrespråksdidaktikk, Doktorgradsstipendiat
Kinn, Kari Postdoktor +47-22857109 kari.kinn@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Syntaks, Historisk språkvitenskap, Språkkontakt
Kruken, Kristoffer Professor +47-22854798 +47-48191234 (mob) kristoffer.kruken@iln.uio.no Norsk språk, Navnegransking
Laanemets, Anu Førsteamanuensis +47-22854906 anu.laanemets@iln.uio.no Nordisk språk
Larsson, Ida Professor 228 57919 ida.larsson@iln.uio.no Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie
Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47-22858219 toril.opsahl@iln.uio.no Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet
Rekdal, Jan Erik Professor +47 22856785 j.e.rekdal@iln.uio.no Irland, Middelalder
Stausland Johnsen, Sverre Professor +47 22 85 69 42 stausland.johnsen@gmail.com Ljodskipnad, Ljodbrøyte, Målbrigde, Målsoge, Målbryting
Tonne, Ingebjørg Professor +47-22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet