English

Nordisk språk (NORSPR)

Postadresse Postboks 1102 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Henrik Wergelands hus
0313 OSLO
Telefon +47 22856227
E-post henvendelser@iln.uio.no
Stedkode 143530

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Busterud, Guro Førsteamanuensis +47 22857066 guro.busterud@iln.uio.no Nordisk språk, Norsk som andrespråk
Enger, Hans-Olav Professor +47 22856092 h.o.enger@iln.uio.no Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk
Etelämäki, Marja Førsteamanuensis +47 22859129 marja.etelamaki@iln.uio.no Samtaleanalyse, Interaksjonell lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Finsk
Garbacz, Piotr Instituttleder +47 22857634 451 25 429 piotr.garbacz@iln.uio.no Nordisk språk
Helland, Frode Senterleder +47-22858676 frode.helland@ibsen.uio.no Ibsen studies, Kultur, Drama, Digital humaniora, Nordisk litteratur
Kruken, Kristoffer Professor +47 22854798 +47 48191234 (mob) kristoffer.kruken@iln.uio.no Norsk språk, Navnegransking
Laanemets, Anu Førsteamanuensis +47 22854906 anu.laanemets@iln.uio.no Nordisk språk
Larsson, Ida Professor +47 22857919 ida.larsson@iln.uio.no Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie
Olsen, Ida Keihl Vitenskapelig assistent idaols@student.uv.uio.no
Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47 22858219 toril.opsahl@iln.uio.no Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet
Rekdal, Jan Erik Professor +47 22856785 j.e.rekdal@iln.uio.no Irland, Middelalder
Stausland Johnsen, Sverre Professor i nordisk målvitskap +47 22 85 69 42 stausland.johnsen@gmail.com Ljodskipnad, Ljodbrøyte, Målbrigde, Målsoge, Målbryting
Tonne, Ingebjørg Professor +47 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet
Torgersen, Henrik Førstekonsulent hatorger@student.hf.uio.no