English version of this page

Nordisk språk (NORSPR)

Postadresse Postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Henrik Wergelands hus
0313 Oslo
Telefon +47 22856227
E-post henvendelser@iln.uio.no
Stedkode 143530

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Busterud, Guro Førsteamanuensis +47 22857066 guro.busterud@iln.uio.no Nordisk språk, Norsk som andrespråk
Bø, Gudleiv gudleiv.bo@iln.uio.no
Enger, Hans-Olav Professor +47 22856092 h.o.enger@iln.uio.no Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk
Evjen, Maria Stipendiat maria.evjen@iln.uio.no Nordisk språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Fonetikk og fonologi, Språkendring, Eksperimentell lingvistikk
Garbacz, Piotr Førsteamanuensis +47 22857634 451 25 429 piotr.garbacz@iln.uio.no Nordisk språk
Helland, Frode Senterleder +47-22858676 frode.helland@ibsen.uio.no Ibsen studies, Kultur, Drama, Digital humaniora, Nordisk litteratur
Iacorossi, Michela Stipendiat michela.iacorossi@iln.uio.no Sosiale medier, Kommunikasjon, Arrangementer
Kongslien, Ingeborg Ragnhild i.r.kongslien@iln.uio.no
Laanemets, Anu Førsteamanuensis +47 22854906 anu.laanemets@iln.uio.no Nordisk språk
Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47 22858219 toril.opsahl@iln.uio.no Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet
Rekdal, Jan Erik Professor +47 22856785 j.e.rekdal@iln.uio.no Irland, Middelalder
Stausland Johnsen, Sverre Professor i norderlandsk målkunne +47 22 85 69 42 stausland.johnsen@gmail.com Ljodskipnad, Ljodbrøyte, Målbrigde, Målsoge, Målbryting
Tonne, Ingebjørg Professor, Nestleder ved MultiLing 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet
Young, Nathan Joel Postdoktor n.j.young@iln.uio.no