English

Norsk for internasjonale studenter (NORSKINT)

Postadresse Postboks 1102 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Henrik Wergelands hus
0313 OSLO
Telefon +47 22856227
E-post henvendelser@iln.uio.no
Stedkode 143535