Andreas Sveen

Associate professor
Image of Andreas Sveen
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 43 02
Room HW 530
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postal address ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Linguistics

Publications

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2011). West Scandinavian Ditransitives as a Family of Constructions: With a Special Attention to the Norwegian V-REFL-NP Construction. Linguistics.  ISSN 0024-3949.  49(1), s 53- 104 . doi: 10.1515/LING.2011.002 Full text in Research Archive.
 • Sveen, Andreas (2005). Hva er lingvistikk?, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  17.  s 505 - 535
 • Sveen, Andreas (2005). Pragmatikk, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  4.  s 95 - 120
 • Sveen, Andreas (2005). Retorikk, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  6.  s 145 - 155
 • Sveen, Andreas (2005). Semantikk, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  Kapittel 3.  s 64 - 94
 • Sveen, Andreas (2005). Språk og virkelighetsopplevelse, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  7.  s 156 - 163
 • Sveen, Andreas (2005). Syntaks, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  12.  s 295 - 384
 • Sveen, Andreas (2003). Comparative Scandinavian syntax circa 1980-2000. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics.  ISSN 1387-6759.  3(1), s 125- 148 Show summary
 • Sveen, Andreas (2002). Konstruksjonens betydning for betydningen: å verbe seg til MÅL. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 3- 26 Show summary
 • Sveen, Andreas (2001). Enøyd syntaks - sånn for ordens skyld. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  14, s 91- 95
 • Sveen, Andreas (2000). Semantikk, I:  Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.  s 44 - 70
 • Sveen, Andreas (2000). Syntaks, I:  Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.  s 125 - 206
 • Sveen, Andreas (1997). Språket som forskningsobjekt for lingvister (generativister, kognitivister). Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie.  ISSN 0806-3656.  (2), s 3- 19
 • Vikner, Sten; Vannebo, Kjell Ivar & Sveen, Andreas (1997). Andreas Sveen: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Dr.art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 18. januar 1997. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  15, s 209- 238
 • Sveen, Andreas (1996). Semantikk, I:  Innføring i lingvistikk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22568-2.  s 43 - 64
 • Sveen, Andreas (1996). Syntaks, I:  Innføring i lingvistikk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22568-2.  s 65 - 138
 • Sveen, Andreas (1993). Historien om Ø: Nullelementer i morfologien. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  11, s 45- 67
 • Sveen, Andreas (1993). Transitivitet og objekt i norsk grammatikk. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1-2), s 87- 108

View all works in Cristin

 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (red.) (2005). Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  566 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (red.) (2000). Innføring i lingvistikk (2. utgave). Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2000). Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.  373 s.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (red.) (2000). Masker. Sypress forlag, Oslo.  ISBN 82-91224-28-5.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (red.) (1998). Kommunikasjon.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (1998). Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Sypress forlag.  ISBN 82-91224-22-6.  232 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1996). Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22568-2.  350 s.

View all works in Cristin

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2008). The Ditransitive Construction in West-Scandinavian: A Family of Constructions I, II & III.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). [ X-Verb-REFL-Y ] eller "ta seg en øl"-konstruksjonen. Show summary
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). Ditransitivkonstruksjonen i vestnordisk – en familie av konstruksjoner.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Barðdal, Jóhanna & Sveen, Andreas (2007). The ditransitive in West Scandinavian - a family of constructions.
 • Sveen, Andreas (2007). Noen drag i samspillet mellom verbsemantikken og de syntaktiske omgivelsene.
 • Sveen, Andreas (2007). Pragmatikk, situasjonskontekst og kulturkontekst. Show summary
 • Sveen, Andreas (2006). Ditransitiver - projeksjon versus konstruksjon.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2006). The ditransitive in West Scandinavian: a family of constructions.
 • Sveen, Andreas (2006). Interkulturell kommunikasjon i rekrutteringsprosesser.
 • Sveen, Andreas (2006, 20. februar). "Med Gud på sin side" (om politisk retorikk, journalist Bendik Seth Fiskå).  Samfunnsviter'n nr.1/2006, studentavis på SV-fakultetet, UiO.
 • Sveen, Andreas (2006, 08. desember). "Skaff deg en inder i staben" (om interkulturell kommunikasjon, journalist Guro Aardal Hagen).  Ukeavisen Ledelse, nr. 44/2006.
 • Sveen, Andreas (2001). Jan Terje Faarlund, Brit Mæhlum og Torbjørn Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus forlag, 1998, 293 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  19(2), s 288- 294
 • Sveen, Andreas (2000). Et ord kan si mer enn tusen ord. Språkbruk som maskeringskunst.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (1998). Masker.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Sveen, Andreas (1998, 04. mars). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. [Radio].  Foredrag i Lingvistisk Forum : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. Show summary
 • Sveen, Andreas (1998, 20. mars). Språkbruk som maskeringskunst. [Radio].  Foredrag på Humanioradagene : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998, 04. april). Verdibørsen. [Radio].  NRK Radio P1.
 • Sveen, Andreas (1998, 08. mai). Å sova burt sumarnatta og lignende grunner til å tenke konstruksjonsgrammatikk. [Radio].  Foredrag på Språklig instituttseminar ved INL, HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1996). Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis.
 • Sveen, Andreas (1990). Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:11 PM - Last modified Mar. 7, 2018 3:56 PM