Andreas Sveen

Associate professor
Image of Andreas Sveen
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 43 02
Room HW 530
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postal address ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Linguistics

Publications

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2011). West Scandinavian Ditransitives as a Family of Constructions: With a Special Attention to the Norwegian V-REFL-NP Construction. Linguistics. ISSN 0024-3949. 49(1), p. 53–104. doi: 10.1515/LING.2011.002. Full text in Research Archive
 • Sveen, Andreas (2005). Semantikk. In Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Ed.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. p. 64–94.
 • Sveen, Andreas (2005). Pragmatikk. In Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Ed.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. p. 95–120.
 • Sveen, Andreas (2005). Retorikk. In Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Ed.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. p. 145–155.
 • Sveen, Andreas (2005). Språk og virkelighetsopplevelse. In Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Ed.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. p. 156–163.
 • Sveen, Andreas (2005). Syntaks. In Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Ed.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. p. 295–384.
 • Sveen, Andreas (2005). Hva er lingvistikk? In Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Ed.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. p. 505–535.
 • Sveen, Andreas (2003). Comparative Scandinavian syntax circa 1980-2000. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. 3(1), p. 125–148.
 • Sveen, Andreas (2002). Konstruksjonens betydning for betydningen: å verbe seg til MÅL. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 20(1), p. 3–26.
 • Sveen, Andreas (2001). Enøyd syntaks - sånn for ordens skyld. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 14, p. 91–95.
 • Sveen, Andreas (2000). Semantikk, Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-45273-5. p. 44–70.
 • Sveen, Andreas (2000). Syntaks, Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-45273-5. p. 125–206.
 • Sveen, Andreas (1997). Språket som forskningsobjekt for lingvister (generativister, kognitivister). Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie. ISSN 0806-3656. p. 3–19.
 • Vikner, Sten; Vannebo, Kjell Ivar & Sveen, Andreas (1997). Andreas Sveen: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Dr.art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 18. januar 1997. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 15, p. 209–238.
 • Sveen, Andreas (1996). Semantikk, Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22568-2. p. 43–64.
 • Sveen, Andreas (1996). Syntaks, Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22568-2. p. 65–138.
 • Sveen, Andreas (1993). Historien om Ø: Nullelementer i morfologien. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 11, p. 45–67.
 • Sveen, Andreas (1993). Transitivitet og objekt i norsk grammatikk. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 87–108.

View all works in Cristin

 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2005). Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00760-0. 566 p.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2000). Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-45273-5. 373 p.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2000). Innføring i lingvistikk (2. utgave). Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-45273-5.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (2000). Masker. Sypress forlag, Oslo. ISBN 82-91224-28-5.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (1998). Kommunikasjon.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (1998). Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Sypress forlag. ISBN 82-91224-22-6. 232 p.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1996). Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22568-2. 350 p.

View all works in Cristin

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2008). The Ditransitive Construction in West-Scandinavian: A Family of Constructions I, II & III.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Barðdal, Jóhanna & Sveen, Andreas (2007). The ditransitive in West Scandinavian - a family of constructions.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). [ X-Verb-REFL-Y ] eller "ta seg en øl"-konstruksjonen.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). Ditransitivkonstruksjonen i vestnordisk – en familie av konstruksjoner.
 • Sveen, Andreas (2007). Noen drag i samspillet mellom verbsemantikken og de syntaktiske omgivelsene.
 • Sveen, Andreas (2007). Pragmatikk, situasjonskontekst og kulturkontekst.
 • Sveen, Andreas (2006). "Skaff deg en inder i staben" (om interkulturell kommunikasjon, journalist Guro Aardal Hagen). [Newspaper]. Ukeavisen Ledelse, nr. 44/2006.
 • Sveen, Andreas (2006). "Med Gud på sin side" (om politisk retorikk, journalist Bendik Seth Fiskå). [Newspaper]. Samfunnsviter'n nr.1/2006, studentavis på SV-fakultetet, UiO.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2006). The ditransitive in West Scandinavian: a family of constructions.
 • Sveen, Andreas (2006). Ditransitiver - projeksjon versus konstruksjon.
 • Sveen, Andreas (2006). Interkulturell kommunikasjon i rekrutteringsprosesser.
 • Sveen, Andreas (2001). Jan Terje Faarlund, Brit Mæhlum og Torbjørn Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus forlag, 1998, 293 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 19(2), p. 288–294.
 • Sveen, Andreas (2000). Et ord kan si mer enn tusen ord. Språkbruk som maskeringskunst.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (1998). Masker.
 • Sveen, Andreas (1998). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector.
 • Sveen, Andreas (1998). Verdibørsen. [Radio]. NRK Radio P1.
 • Sveen, Andreas (1998). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. [Radio]. Foredrag i Lingvistisk Forum : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998). Språkbruk som maskeringskunst. [Radio]. Foredrag på Humanioradagene : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998). Å sova burt sumarnatta og lignende grunner til å tenke konstruksjonsgrammatikk. [Radio]. Foredrag på Språklig instituttseminar ved INL, HF, UiO.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Sveen, Andreas (1996). Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Department of Linguistics, University of Oslo.
 • Sveen, Andreas (1990). Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer. Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:11 PM - Last modified Mar. 7, 2018 3:56 PM