Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili

Image of Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili
Norwegian version of this page
Phone +47 22856792
Mobile phone +474144799
Room 344 HW
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36
Tags: Norwegian for international students

Publications

  • Frøili, Jorunn (2002). Presentasjon av tolkefeltet, I:  Tolk 101/102: Tolkeetikk/tolketeknikk. Blandingskompendium.  Unipub kompendier, Oslo.  s 79 - 88
  • Frøili, Jorunn (2001). Fra Nordstrand til Sørstranda. Om en reise, om tolking og om Annes bidrag på tolkefeltet, I: Anne Golden & Helene Uri (red.),  Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde.  Unipub, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-9129-810-6.  s 149 - 163
  • Frøili, Jorunn (2001). Signals at the transition place: The interpreter's turn-taking in dialogues, In Anne Hvenekilde & Jacomine Nortier (ed.),  Meetings at the Crossroads: Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht.  Novus, Oslo.  s 136 - 157
  • Niska, Helge & Frøili, Jorunn (1992). Tolkordlistor på invandrarspråk, I: Ruth E Vatvedt Fjeld (red.),  Nordiske studier i leksikografi. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden 28.-31.mai 1991.  Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi. Skrift nr. 1, Oslo..  ISBN 82-91121-00-1.  s 357 - 365

View all works in Cristin

  • Frøili, Jorunn (2004). Signal for turtaking i tolkede samtaler. Presentasjon av en typologi.
  • Frøili, Jorunn (2000). Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues. Publisert i: Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht; 2001.
  • Frøili, Jorunn (2000). "Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues". Del av sesjonen "The Interpreting Profession and Linguistics", ved GURT 2000, Georgetown Univ., Washington D.C.
  • Frøili, Jorunn (2000). "Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues." Konferansen "Communication Across Language Borders in the Community", Indiana University Perdue University Indianapolis (IUPUI), USA.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:17 PM - Last modified Oct. 8, 2019 3:03 PM