Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili

Image of Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili
Norwegian version of this page
Phone +47 22856792
Mobile phone +47 41447999
Room 344 HW
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Tags: Norwegian for international students

Publications

  • Frøili, Jorunn (2002). Presentasjon av tolkefeltet, Tolk 101/102: Tolkeetikk/tolketeknikk. Blandingskompendium. Unipub kompendier, Oslo. p. 79–88.
  • Frøili, Jorunn (2001). Fra Nordstrand til Sørstranda. Om en reise, om tolking og om Annes bidrag på tolkefeltet. In Golden, Anne & Uri, Helene (Ed.), Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde. Unipub, Universitetet i Oslo. ISSN 82-9129-810-6. p. 149–163.
  • Frøili, Jorunn (2001). Signals at the transition place: The interpreter's turn-taking in dialogues. In Hvenekilde, Anne & Nortier, Jacomine (Ed.), Meetings at the Crossroads: Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. Novus, Oslo. p. 136–157.
  • Niska, Helge & Frøili, Jorunn (1992). Tolkordlistor på invandrarspråk. In Fjeld, Ruth E Vatvedt (Eds.), Nordiske studier i leksikografi. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden 28.-31.mai 1991. Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi. Skrift nr. 1, Oslo.. ISSN 82-91121-00-1. p. 357–365.

View all works in Cristin

  • Frøili, Jorunn (2004). Signal for turtaking i tolkede samtaler. Presentasjon av en typologi.
  • Frøili, Jorunn (2000). Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues. Publisert i: Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht; 2001.
  • Frøili, Jorunn (2000). "Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues." Konferansen "Communication Across Language Borders in the Community", Indiana University Perdue University Indianapolis (IUPUI), USA.
  • Frøili, Jorunn (2000). "Signals at the Transition Place: The Interpreter's Turn-Taking in Dialogues". Del av sesjonen "The Interpreting Profession and Linguistics", ved GURT 2000, Georgetown Univ., Washington D.C.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:17 PM - Last modified Oct. 8, 2019 3:03 PM