Sine Halkjelsvik Bjordal

Image of Sine Halkjelsvik Bjordal
Norwegian version of this page
Phone +47 22858195
Mobile phone +47 90858571
Room PAM 405
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Tags: Cultural history

Publications

 • Jordheim, Helge; Op de Beke, Laura; Bjordal, Sine Halkjelsvik; Zuiderveen Borgesius, Leonoor; Brenna, Brita & Flatø, Emil Henrik [Show all 9 contributors for this article] (2022). Fossilization, or the matter of historical futures . History and Theory. ISSN 0018-2656. 61(1), p. 4–26. doi: 10.1111/hith.12250.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Stavkirkeforståelser før Fortidsminneforeningen. En inngang til det norske fortidsminnevernets forhistorie. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 175, p. 89–122. Full text in Research Archive
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Tidene på sidene : om tekster som tidsknipper og stavkirker i og ute av synk . Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(2), p. 5–26. Full text in Research Archive
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Past. In Hvattum, Mari & Hultzsch, Anne Katrin (Ed.), The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3500-3841-7. p. 259–264.
 • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta. In Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Ed.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. p. 118–129.

View all works in Cristin

 • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISBN 9788275476119. 276 p.

View all works in Cristin

 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Oldsakenes natur.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). The life-times and mind-times of natural history.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Stavkirker i kunnskapshistorisk lys.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2019). What can we know about/with time?
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Stave church transformations in 19th century Norway - in print and in practice.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2018). Texts as bundles of time.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2017). Tiden på siden. Stavkirkenes usynkrone liv i 1800-tallets tekstoffentlighet.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2015). Lesverdig fortelling om riksantikvaren. Anmeldelse av Dag Myklebust (2014) Med vilje og viten. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. p. 229–232.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2015). Painted, Printed and Preserved? Saving the Stave Churches in 19th Century Norway.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2013). Høgrøysta stemmerettsretorikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Encyklopedisjangeren i eit paradigmeskifte.
 • Soot-Ryen, Tron & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Deltakelse i radioprogrammet Kurer (NRK P2). Intervju knyttet til forskningsprosjektet Encyclopedisjangeren i et paradigmeskifte. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/kurer/sesong/201209/DMPT13003712.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). For dei innvigde. Anmeldelse av antologien Kunnskapens språk, red. Anders Johansen. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 18(6), p. 42–45.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). «Om denne haves intet mærkværdigt»En tekst- og kunnskapshistorisk studie av stavkirkene på 1700- og 1800-tallet. Ph.d.-avhandling. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2015 1:17 PM - Last modified Nov. 17, 2021 3:10 PM

Projects