Marja Etelämäki

Associate Professor - Nordic Language
Norwegian version of this page
Phone +47 22859129
Room 618
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • everyday interaction
 • interaction and grammar
 • agency in interaction
 • intersubjectivity
 • reference in interaction

Teaching

Tags: Conversation Analysis, Interactional Linguistics, Cognitive linguistics, Finnish

Publications

 • Etelämäki, Marja; Heinemann, Trine & Vatanen, Anna (2021). On affiliation and alignment: Non-cooperative uses of anticipatory completions in the context of tellings. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.  23(5)
 • Etelämäki, Marja; Voutilainen, Liisa & Weiste, Elina (2021). Distributing Agency and Experience in Therapeutic Interaction: Person References in Therapists’ Responses to Complaints. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2021.585321
 • Couper-Kuhlen, Elizabeth & Etelämäki, Marja Irmeli (2017). Linking clauses for linking actions: Transforming requests and offers into joint ventures, In Ritva Laury; Marja Irmeli Etelämäki & Elizabeth Couper-Kuhlen (ed.),  Linking Clauses and Actions in Social Interaction.  Finnish Literature Society.  ISBN 978-952-222-858-1.  Chapter 7.  s 175 - 200
 • Etelämäki, Marja & Couper-Kuhlen, Elizabeth (2017). In the face of resistance: A Finnish practice for insisting on imperatively formatted directives, In Marja-Leena Sorjonen; Liisa Raevaara & Elizabeth Couper-Kuhlen (ed.),  Imperative Turns at Talk: The design of directives in action.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027226402.  Chapter 7.  s 215 - 240
 • Etelämäki, Marja Irmeli (2016). Introduction: Discourse, grammar and intersubjectivity. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  39(2), s 101- 112 . doi: 10.1017/S033258651600007X
 • Couper-Kuhlen, Elizabeth & Etelämäki, Marja (2015). Nominated actions and their targeted agents in Finnish conversational directives.. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 7- 24 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.12.010
 • Couper-Kuhlen, Elizabeth & Etelämäki, Marja (2014). On divisions of labor in request and offer environments., In Paul Drew & Elizabeth Couper-Kuhlen (ed.),  Requesting in Social Interaction.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-2636-5.  Chapter 5.  s 115 - 144
 • Etelämäki, Marja & Visapää, Laura (2014). Why blend Conversation Analysis With Cognitive Grammar?. Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association.  ISSN 1018-2101.  24(3), s 477- 506 . doi: 10.1075/prag.24.3.03ete
 • Laury, Ritva; Etelämäki, Marja & Couper-Kuhlen, Elizabeth (2014). Introduction: Approaches to Grammar for Interactional Linguistics. Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association.  ISSN 1018-2101.  24(3), s 435- 452 . doi: 10.1075/prag.24.3.01lau
 • Etelämäki, Marja; Haakana, Markku & Halonen, Mia (2013). Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa. Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti.  ISSN 0042-6806.  (4), s 460- 493 . doi: 10.23982/vir.7942
 • Etelämäki, Marja; Herlin, Ilona; Jaakola, Minna & Visapää, Laura (2009). Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana: kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä. Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti.  ISSN 0042-6806.  113, s 162- 187
 • Etelämäki, Marja & Jaakola, Minna (2009). "Tota" ja puhetilanteen todellisuus. Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti.  ISSN 0042-6806.  113, s 188- 212
 • Etelämäki, Marja (2008). The Finnish demonstrative pronouns in light of interaction. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  41, s 25- 46

View all works in Cristin

 • Laury, Ritva; Etelämäki, Marja Irmeli & Couper-Kuhlen, Elizabeth (ed.) (2017). Linking Clauses and Actions in Social Interaction. Finnish Literature Society.  ISBN 978-952-222-858-1.  243 s.
 • Etelämäki, Marja (2006). Toiminta ja tarkoite. Tutkimus suomen pronominista "tämä". Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  ISBN 951-746-867-9.  211 s.

View all works in Cristin

 • Etelämäki, Marja (2017). Discourse, grammar, and intersubjectivity.
 • Etelämäki, Marja (2017). Subjectivity, intersubjectivity, and collectivity in interaction.
 • Etelämäki, Marja Irmeli (2017). Keskustelunanalyysin metodista rajanvetoa [Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista vuorovaikutusta. Eds. Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm. Vastapaino, Tampere].. Niin & nain.  ISSN 1237-1645.  93(2), s 148- 149
 • Etelämäki, Marja Irmeli; Couper-Kuhlen, Elizabeth & Laury, Ritva (2017). Introduction, In Ritva Laury; Marja Irmeli Etelämäki & Elizabeth Couper-Kuhlen (ed.),  Linking Clauses and Actions in Social Interaction.  Finnish Literature Society.  ISBN 978-952-222-858-1.  Introduction.  s 11 - 23
 • Etelämäki, Marja Irmeli; Herlin, Ilona & Visapää, Laura (2016). Special Issue on Discourse, Grammar and Intersubjectivity. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  39(2)

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2016 11:07 AM - Last modified Dec. 29, 2018 5:19 PM