Kristin Myklestu

Norwegian version of this page
Room 324
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Courses taught

NOAS 1100 – Innføring i norsk som andrespråk

NOAS 2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys

 

 

Publications

  • Myklestu, Kristin & Johnsen, Ragni Vik (2017). More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility..
  • Myklestu, Kristin (2015). Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon.
  • Myklestu, Kristin (2015). Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon.
  • Røyneland, Unn & Myklestu, Kristin (2014). Hva skal til for å høres – og se – ut som du hører til? En verbal-visuell masketest.

View all works in Cristin

Published Aug. 1, 2019 11:11 AM - Last modified Aug. 8, 2019 12:22 PM