Guro Busterud

Associate Professor - Nordic Language
Image of Guro Busterud
Norwegian version of this page
Phone +47 22857066
Room HW 515
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Research interests:

 • Norwegian as a second language
 • Second and third language acquisition (multilingual language acquisition)
 • Adult and child language acquisition
 • Age and acquisition
 • Theories of grammar
 • Methodology
 • Binding theory
 • Grammatical gender
 • Word order

Teaching

NOAS2101
NOAS1100

Collaboration

I am member of the research groups Forskergruppe for andre- og tredjespråk (FANT) and Acquisition, Variation and Attrition (AcqVA). I am also associated with the research and information centre Flere språk til flere which is a Norwegian branch of  Bilingualism Matters.

I am part of the project MultiGender: A Multilingual Approach to Grammatical Gender at Centre for Advanced Study autumn 2019 and spring 2020.

Tags: Nordic language

Publications

 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro & Nygård, Mari (2020). "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  38(2), s 187- 225 Full text in Research Archive.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2020). Hvor mange genus er det i Trondheims-dialekten?. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  2, s 1- 36 Full text in Research Archive.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2019). The loss of feminine gender in Norwegian: a dialect comparison. Journal of Comparative Germanic Linguistics.  ISSN 1383-4924.  22(2), s 141- 167 . doi: 10.1007/s10828-019-09108-7 Full text in Research Archive. Show summary
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Lundquist, Bjørn & Westergaard, Marit (2018). The acquisition of word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  41(3), s 247- 274 . doi: 10.1017/S0332586518000203 Full text in Research Archive.
 • Busterud, Guro (2018). Generativ grammatikk og andrespråkstilegnelse, I: Ann-Kristin Helland Gujord & Gunhild Tveit Randen (red.),  Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202584702.  2.  s 52 - 75
 • Busterud, Guro (2015). Anaforer; relasjonen mellom nominaler og finitthet, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  5.  s 197 - 240
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2015). Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  kapittel 1.  s 19 - 57
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro & Jin, Fufen (2015). Nyere andrespråksteorier, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  kapittel 6.  s 241 - 286
 • Busterud, Guro (2010). Methodological problems related to research on L2 Norwegian anaphors. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  33(2), s 145- 168 . doi: 10.1017/S0332586510000168

View all works in Cristin

 • Busterud, Guro (2021, 07. januar). Flertallet mistrives, og de forsker mindre.  Khrono.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro & Dahl, Anne (2021). To move or not to move: Verb placement in L3 French.
 • Busterud, Guro (2020, 23. juni). Dagens. [Radio].  NRK P1.
 • Busterud, Guro (2020). Kjønn og språk.
 • Busterud, Guro (2020, 30. april). NRK Nyheter. [TV].  NRK 1.
 • Busterud, Guro (2020, 02. mai). Ukeslutt NRK P1. [Radio].  NRK P1.
 • Busterud, Guro & Falkum, Ingrid Lossius (2020, 16. juli). Making a stand for gender equality. [Internett].  Nordic Life Science News.
 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere!. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Busterud, Guro & Lohndal, Terje (2020). Grammatisk hunkjønn på vei ut av språket vårt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  161(168), s 22- 23
 • Ellingsen, Simen Andreas Ådnøy; Busterud, Guro & Korsvoll, Nils Hallvard (2020). Ukens spørsmål: Hva er "ingenting". morgenbladet.no.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia]. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Hårstad, Stian; Busterud, Guro; Botheim, Sigrid Sørumgård & Lundemo, Trygve (2020, 21. september). Forgløym meg ei. [Fagblad].  Språknytt.
 • Tjønndal, Anne Beret; Sandtorv, Alexander Harald & Busterud, Guro (2020). Hvor mange kjønn har vi?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Mari & Busterud, Guro (2019). An analysis of how grammatical content knowledge is presented in a text book for Norwegian in lower secondary school.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2019). Acquisition of verb placement in L3 French.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2019). Verb placement in L3 German.
 • Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet & Dahl, Anne (2019). Transfer in L3 acquisition - movement to where?.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2019). Verb placement in French L3.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro & Dahl, Anne (2019). Acquisition of verb placement in L3 German.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2018). Word order in L3 acquisition.
 • Busterud, Guro & Lind, Guro Elisabeth (2018). Sløser med kvinnelig talent. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). The decline of feminine gender in Norwegian: A case study of the Trondheim dialect.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2018). L3 acquisition of verb placement.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2018). L3 acquisition of verb placement.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). Det er ukult å si ei!.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). Grammatical gender in Norwegian: Acquisition, Variation, and Change.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). The decline of feminine gender in spoken varieties of Norwegian.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). Utviklingstrekk for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk?.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena & Westergaard, Marit (2017). Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift.
 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro & Nygård, Mari (2017). «Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn.
 • Busterud, Guro (2017). Førstespråkstilegnelse. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2017). Word order in L3.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2017). Word order in L3 acquisition.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2017). Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2017). Finitthet i norsk som andrespråk.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Grammatical gender in Norwegian dialects.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Grammatisk kjønn i Trondheimsdialekten.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017, 14. oktober). Hunkjønn kan dø ut. [Internett].  Forskning.no.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Linguistic and sociolinguistic factors in language change: Grammatical gender in Norwegian dialects.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit & Ringstad, Tina Louise (2017). Genus i barnespråk.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017, 11. oktober). "En jente, jenten - sier barn i Trondheim nå" i God ettermiddag Trøndelag.. [Radio].  NRK P1 Trøndelag.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017, 12. oktober). Hunkjønn er på vei ut i Trondheim.  Adresseavisen.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017, 05. november). Hunkjønn forsvinner. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017, 23. oktober). Unge trøndere tar etter bergensk.  Bergens Tidende.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate & Brøseth, Heidi (2017). En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa.  ISSN 0807-5271.
 • Ingeborgrud, Lina & Busterud, Guro (2017). De "midlertidig faste" - hva betyr fast ansettelse ved NTNU?. Universitetsavisa.  ISSN 0807-5271.
 • Kjelaas, Irmelin; Dahl, Anne; Busterud, Guro; Ommeren, Rikke van & Anne Mette, Sunde (2017). Fremmedspråk er ikke farlig. nrk.no/ytring.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Det er ukult å si ei!.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). The decline of the feminine gender across Norwegian dialects.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). The loss of feminine gender in Trondheim: Results and implications.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Busterud, Guro & Rodina, Yulia (2017, 11. oktober). Hunkjønn kan dø ut.  Universitetsavisa.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn & Westergaard, Marit (2016). Subject and Object Shift in L2 Norwegian.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn & Westergaard, Marit (2016). The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian.
 • Anderssen, Merete; Westergaard, Marit; Didriksen, Jelena; Bentzen, Kristine; Lundquist, Bjørn; Busterud, Guro & Dahl, Anne (2016). Tilegnelse av ordstilling i norsk som andrespråk: Subjekts- og objektsflytting.
 • Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal & Busterud, Guro (2016). Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?.
 • Busterud, Guro (2016). Andrespråksinnlæring - hvordan er dette relevant for muntlighet i barnehage og skole?.
 • Busterud, Guro (2016, 26. april). Ka sa du, sa du? Barn og språkutvikling. [Radio].  Radio Trondheim.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2016). Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum; Foss, Bjarne Anton & Holden, Helge (2016). Ja takk til ansatt rektor!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2016). Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk.
 • Westergaard, Marit; Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena & Lundquist, Bjørn (2016). The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian.
 • Busterud, Guro (2015). Reflexive binding in Norwegian L2 and L3.
 • Busterud, Guro (2014). Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk.
 • Busterud, Guro (2014). En ny analyse av tempus-infinitiv-asymmetrien.
 • Busterud, Guro (2014). Reflexive binding in Norwegian as a second language.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2014). Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans.
 • Busterud, Guro (2013). Anafortilegning hos andrespråksinnlærere av norsk og "tempus-infinitiv-asymmetrien".
 • Busterud, Guro (2013). L2 acquisition of Norwegian anaphors and the “tensed-infinitive asymmetry”.
 • Busterud, Guro (2013). L2 acquisition of Norwegian anaphors and the "tensed-infinitive asymmetry".
 • Busterud, Guro (2013). Reflexive binding: the tensed-infinitive-asymmetry in Norwegian L2.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2013). Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2013). Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology.
 • Busterud, Guro (2012). Generativ andrespråksforskning - er den relevant?.
 • Busterud, Guro (2012). "Slik lærer barnet grammatikk" (faktaboks, del av artikkelen "Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen"). Foreldre og barn.  ISSN 0332-513X.  (01), s 35- 335
 • Hanssen, Linn & Busterud, Guro (2012). Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen. Foreldre og barn.  ISSN 0332-513X.  (01), s 32- 35
 • Hanssen, Linn & Busterud, Guro (2012, 31. januar). Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen. [Internett].  dagbladet.no, klikk.no.
 • Busterud, Guro (2010). Den fødte pratmaker. Barn og språktilegning.
 • Busterud, Guro (2010). Den fødte pratmaker. Barns medfødte evne til å lære språk.
 • Busterud, Guro (2009). Methodological problems in the investigation of reflexives in L2 Norwegian.
 • Busterud, Guro (2009). Metodiske problemstillinger i generativ andrespråksforskning.
 • Busterud, Guro (2008). "Den fødte pratmaker". A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (20), s 62- 63 Show summary
 • Busterud, Guro (2007). Anaphora in Norwegian as a second language.
 • Busterud, Guro (2007). Aquisition of Norwegian anaphora by Chinese and English speakers.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2006). Anaforer i norsk som andrespråk.

View all works in Cristin

Published Feb. 25, 2019 10:04 AM - Last modified Aug. 26, 2019 11:06 AM