ylvafr

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Operation Day's Work, Rhetoric, Pedagogic, ScanGuilt, education

Publications

View all works in Cristin

 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (ed.) (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  310 s.

View all works in Cristin

 • Frøjd, Ylva (2018, 02. november). Gir Operasjon Dagsverk norske ungdommer skyldfølelse?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Ylva (2018). "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell. Show summary
 • Frøjd, Ylva (2018, 08. oktober). Mobiliserer mot hjelpeaksjon.  Vårt Land.
 • Frøjd, Ylva (2018, 02. november). Operasjon skyldfølelse [Doktoren svarer].  Morgenbladet.
 • Frøjd, Ylva (2018, 01. august). Skyld og bistand.  Vårt Land.
 • Frøjd, Ylva (2017). Solidarity and Humanitarian Aid Discourses in Student Texts.
 • Frøjd, Ylva (2016). How Can The Solidarity Action Operation Day's Work 2015 Contribute To Student Bildung?.
 • Frøjd, Ylva (2016). «Leve Vesten, la oss fortsette festen». Humor, skyld og ansvar i Operasjon Dagsverks kampanjefilm Leve Vesten (2014).
 • Frøjd, Ylva (2015). What you don’t know will hurt you. A Rhetoric of Post-Humanitarism in Operasjon Dagsverk’s Educational Material..
 • Frøjd, Ylva (2015). Who Cares? Educational Narratives of Guilt and Privilege.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction", In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Introduction.  s 11 - 14

View all works in Cristin

Published Mar. 13, 2015 11:05 AM - Last modified Nov. 8, 2018 9:53 AM