Hans Kristian Strandstuen Rustad

Professor - Nordic Literature
Image of Hans Kristian Strandstuen Rustad
Norwegian version of this page
Phone +47 22857901
Room 617
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

 

My research interests are in poetry studies, literature and media archeology, modernism, literature and photography, literature and politics, posthumanism and digital humanism. I am engaged in two research projects, one on poetry readings and one in digital and digitalized poetry.

Tags: Nordic literature

Publications

 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2022). Emosjon og følelse i dikt av Kristin Berget og Inger Elisabeth Hansen. In Barlyng, Marianne (Eds.), Solen er ligeglad. Er litteraturen?. Forlaget Spring. ISSN 9788794165099.
 • Takle, Cecilie Cathrine & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2021). Tove Janssons bildebok Vem ska trösta knyttet? som heltedikt. Barnboken. ISSN 0347-772X. 44. doi: 10.14811/clr.v44.627. Full text in Research Archive
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Poesi som alternativ. Om lys og håp i Vekta av lyset (2013). In Karlsen, Ole & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Ed.), Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness´forfatterskap. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-036-1. p. 143–160. Full text in Research Archive
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Følte steder. Om fotografiers dype overflate i Wim Wenders' Places, Strange and Quiet. In Gardfors, Johan; Jansson, Mats & Olsson, Nils (Ed.), Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och fotografi.. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-311-1. p. 269–289.
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Digital astro-evolution and ecological thinking in Johannes Heldén's Astroecology. In Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Ed.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. p. 319–335.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Flyktningkrisen nå! Om interaksjonelle strategier i Peter-Clement Woetmanns Bag bakkerne, kysten. En klagesang. In Jørgensen, Jens L.; Mønster, Louise & Schmidt, Michael (Ed.), En ny kritik. Forlaget Spring. ISSN 978-87-93358-70-6. p. 172–186.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Krise og kropp. Samtidsdikt om flyktningkrisen. In Aarvik, Trude-Kristin Mjelde; Skorgen, Torgeir & Vassenden, Eirik (Ed.), Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 9788293690047. p. 115–133.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Nordisk rap-lyrikk. En lesning av fire politiske tekster. In Andersen, Hadle Oftedal & Madsen, Claus (Ed.), Nye posisjoner i poplyrikk. Modernisme i nordisk lyrikk 11. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-93690-02-3. p. 13–36.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). "Tilfangetatt evighet". Hans Børlis møte med visuell kunst i dikt. In Karlsen, Ole (Eds.), Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag. ISSN 9788283900217. p. 69–86.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2018). Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning. Tidskrift för litteraturvetenskap. ISSN 1104-0556. p. 66–78. Full text in Research Archive
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). What also could poetry be? Technogenesis in Johannes Heldén’s Evolution. In Kjerkegaard, Stefan & Ringgaard, Dan (Ed.), Dialogues on Poetry. Mediatization and New Sensibilities. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7112-650-1. p. 111–126.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Vendinger, eller å snu verden mot verden. Poetisk engasjement i Forfatternes klimaaksjon. In Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Ed.), Økopoesi. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-97-8. p. 135–158.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). "Jeg er en forfatter som fotograferer". Om poesi, fotografi og det umulige ved å skrive selvbiografisk i Tomas Espedals Mitt privatliv (2014). In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (Ed.), Nordisk samtidslyrik. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7112-629-7. p. 103–124.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (2017). Samtidslyrikk? In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (Ed.), Nordisk samtidslyrik. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7112-629-7. p. 7–13.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Ekfrasen som opplevelse. Estetisk og eksistensiell erfaring i noen dikt av Tua Forsström. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Eds.), Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-252-2. p. 182–199.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). 'var inte rädd lilla hare'. Noen betraktninger om poetikk og etikk i Tua Forsströms lyrikk. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Eds.), Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-252-2. p. 8–23.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2016). Klasse, politikk og poesi - arbeidsskjema som erkjennelses- og langdiktsform i nyere arbeiderpoesi. In Lilja, Eva; Hansen, Bergur Djurhuus & Vest, Rasmus Dahl (Ed.), Långa dikter : Berättelse, experiment, politik. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-94-7. p. 69–91.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2016). Å lage poetiske bilder av fotografier. Om noen ekfraser i Cecilie Løveids diktning. In Karlsen, Ole (Eds.), Cecilie Løveids forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-240-9. p. 158–173.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Hanne Bramness' lyrikk for barn og unge og langdiktet. In Skaret, Anne (Eds.), Barnelyrikk: en antologi. Oplandske Bokforlag. ISSN 9788275182300. p. 52–69.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (2015). Litteratur og medier: nye perspektiver på Alf Prøysens kunstnerskap. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (Ed.), Alf Prøysen, kunsten og mediene. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-825-8. p. 9–28.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Trost i taklampa som filmisk roman. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (Ed.), Alf Prøysen, kunsten og mediene. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-825-8. p. 71–89.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Nedbrytning av ekfrasen som maskulin sjanger? Framstilling av kjønn og makt i noen fotoekfraser av Hanne Bramness og Janus Kodal. In Alfredsson, Johan; Andersen, Hadle Oftedal & Kemp, Susanne (Ed.), Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-92-3. p. 101–122.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Fotografi som meditasjonspunkt i Paal-Helge Haugens "Seks stader". In Langås, Unni (Eds.), Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-44862-2. p. 185–197.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Maskindikt og teknopoetikk i Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 115(2), p. 136–148.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”. Barnboken. ISSN 0347-772X. 37. doi: 10.14811/clr.v37i0.184.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Mrs Pepperpot and Modern Technology: Empowerment and Techno-Poetics in "Mrs Pepperpot's Outing. In Lassén-Seger, Maria & Skaret, Anne (Ed.), Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-5699-7. p. 59–68.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Dikterens forsøk i mørkerommet. Poesi og fotografi i noen dikt av Hanne Bramness. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (Ed.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0244-0. p. 117–131.
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). From Theorizing to Analyzing Digital Fiction. In Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Ed.), Analyzing Digital Fiction. Routledge. ISSN 978-0-415-65615-3. p. 3–21.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). (In-)Between Word, Image and Sound: Cultural Encounter in Flight Paths. In Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Ed.), Analyzing Digital Fiction. Routledge. ISSN 978-0-415-65615-3.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). Lyd i digital poesi. Kropp og gestus i I mellom tiden. In Karlsen, Ole (Eds.), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-208-9. p. 185–208.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). Digital poesi og materialitet. Passage. ISSN 0901-8883. 69. doi: 10.7146/pas.v28i69.17581.
 • Rustad, Hans Kristian (2012). A short history of electronic literature and communities in the Nordic countries. Dichtung-Digital. ISSN 1617-6901. 41(1).
 • Rustad, Hans Kristian (2011). Litterære eksperimenteringer i digitale medier. Norsk elektronisk litteratur gjennom en avantgardeoptik, Norsk avantgarde. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-649-0. p. 443–454.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Møter med den/det andre i dikt av Åsmund Sveen. In Rustad, Hans Kristian (Eds.), "der vårgras brydder" - Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-179-2. p. 109–131.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Når litteratur går fra papir til skjerm : lys/mørke som remodalisert tekst. In Engebretsen, Martin (Eds.), Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-858-3. p. 224–242.
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid; Ciccoricco, David; Rustad, Hans Kristian; Laccetti, Jessica & Pressman, Jessica (2010). A S[c]reed for Digital Fiction. Electronic Book Review (EBR). ISSN 1553-1139. 12(1).
 • Rustad, Hans Kristian (2009). A four-sided model for reading hypertext fiction. Hyperrhiz: New Media Culture. ISSN 1555-9351. 6(1), p. 1–17.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Elektronisk litteratur i Norden Nordisk hyperteksttradisjon i lys av internasjonal hypertekstfiksjonshistorikk. K&K: kultur og klasse. ISSN 0905-6998. 106(2).
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Tekstspill i hypertekst. Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner : svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 108(3), p. 285–295.
 • Klastrup, Lisbeth; Wærp, Henning Howlid & Rustad, Hans Kristian (2008). Hans Kristian Rustad: Tekstspill i hypertekst : koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner doktordisputas, Universitetet i Agder, 27. mars 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 259–295.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Gjenlesninger i elektronisk hypertekst, High fidelity eller rein jalla : purisme som problem i kultur, språk og estetikk / Petter Dyndahl og Lars Anders Kulbrandstad (red.). Oplandske Bokforlag.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Det fiktive som affordanse i elektronisk litteratur en tilnærming til hypertekst via Wolfgang Iser. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 274–286.
 • Rustad, Hans Kristian & Skaret, Anne (2003). Bokklubb for lærerstudenter : den litterære samtalen i fokus. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 27(5), p. 42–46.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2020). Comme en prenant des photographies. La poésie contemporaine au-delà de l’ekphrasis moderne. Lyricology. A Reader. 1(1).
 • Festøy, Elin; Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Kukkonen, Karin (2019). Litteraturscena: De nye fortellingene.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). “The poem is the poem, not its paraphrase.” Anmeldelse av Robert Sheppards The Meaning of Form in Contemporary Innovative Poetry. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. ISSN 2464-4137. 2(2).
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Fra hiphop til romantikk: tid for lyrikk. [Internet]. Universitetsforlagets Ublogg.
 • Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Indledning. In Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Ed.), Økopoesi. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-97-8. p. 7–14.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Forsström, Tua (2017). 'Hur ska hjärtat vara i världen och världen i hjärtat'. En samtale. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Eds.), Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-252-2.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Alf Prøysens litteratur: for «spesielt interesserte» og «nerder»? Hamar arbeiderblad.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Tekst, fotografi og montasje. Fotopoesi i Paal-Helge Haugens installasjon Novel on visible white (1969).
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Digital litteratur. Del I: Problemer, teorier og metoder. Del II: Hva poesi også kan være?
 • Wærp, Henning Howlid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Innledning. In Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (Ed.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0244-0. p. 3–4.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Photopoetry? Photography and media sensibility in the early poems of Paal-Helge Haugen.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2012). Digital litteratur. Remediert, på tvers eller imellom medier?
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2012). Can the Web Save the Book? A Reply to Curtis White's The Latest Word. Electronic Book Review (EBR). ISSN 1553-1139.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Electronic literature in Scandinavia.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Digital aesthetics.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). Møte. Natur og den andre i Åsmund Sveens lyrikk.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?Remediering og remodalisering i digitale medier?
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?Reading Megan Heyward?s Of day. Of night?
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?An aesthetic approach to multimodal texts?
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Flere vil studere Språk, kultur og digital kommunikasjon ved Høgskolen i Hedmark. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Språklig mangfold på nett. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Elektronisk litteratur og elektroniske leseskjermer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). "Semantisation, exploration, self-reflection and absorption. Four modes of reading hypertext fiction".
 • Rustad, Hans Kristian (2008). "Played by Hyperfiction. Modes of Reading Megan Heyward's Of day of night".
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Interruption of the narrative progression.
 • Rustad, Hans Kristian (2007). Narrative and digital fiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2007). The Interruption of the Narrative Progression: Poetic Function and Defamiliarization in Multimodal Hyperfiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2006). En fortelling om tid og utid. En lesning av hyperfortellingen I mellom tiden.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Lyriske tekster på Internett. Elektronisk lyrikk.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Multimodal lesing. Noen konsekvenser for innholdet i kultur- og språkfagene.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Interactive literature as narrative?
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Er det forskjell på en leser og en dataspiller?
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Patterns in multimodal hyperfiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2003). What difference does it make who is speaking : digital hypertekst og estetisk purisme Originality in the hypertext universe.
 • Rustad, Hans Kristian (2003). Hypertekstleserens rolle og kompetanse.
 • Rustad, Hans Kristian (2001). Brev til lyset - et metadikt. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Tekstspill i hypertekst Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner. Universitetet i Agder.
 • Dyndahl, Petter & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2004). Kultur- og språkfagenes didaktikk: Sammendrag av konferanseinnlegg og program. Høgskolen i Hedmark. ISSN 82-7671-423-4.
 • Rustad, Hans Kristian (2000). Teknikk og tekniske metaforer. Fra jord til jern i Rolf Jacobsens debut.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2017 10:54 AM - Last modified Oct. 7, 2019 10:09 AM