Marianne Egeland

Professor
Image of Marianne Egeland
Norwegian version of this page
Phone +47-22857938
Room HW 622
Available hours By appointment
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakground

Magister Artium-degree (English Studies, Social Antrhopology, Comparative Literature), thesis on Mexican Literature

Doctor Philos, thesis on the rhetoric of biography

 

Academic interests

Literature and ethics, book history, sociology of literature, biographies and memoires,

Tags: Literature

Publications

View all works in Cristin

 • Egeland, Marianne (2013). Claiming Sylvia Plath. The Poet as Exemplary Figure. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443841733. 377 p.
 • Egeland, Marianne (2004). Sylvia Plath. Gyldendal. ISBN 82-05-33179-0. 200 p.
 • Egeland, Marianne (2000). Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45241-7. 366 p.
 • Egeland, Marianne (1996). Med kunnskap skal landet bygges. Universitetsforlaget 1950-1990. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22594-1. 282 p.
 • Egeland, Marianne (1985). Landet uten morgendag Tidsopplevelse og tidspresentasjon i den meksikanske roman etter 1940. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-10999-3. 227 p.

View all works in Cristin

 • Egeland, Marianne (2019). "'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'".
 • Egeland, Marianne (2017). "Biografi og etikk".
 • Egeland, Marianne (2017). "Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad".
 • Egeland, Marianne (2016). "Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt". Nya Argus. ISSN 0027-7126. p. 96–100.
 • Egeland, Marianne (2015). “Elektra i Boston. Sylvia Plaths bruk av myter og andres mytologisering av henne” . Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 27(3), p. 84–88.
 • Egeland, Marianne (2012). Bokhistorie og litteratursosiologi. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 257–272.
 • Egeland, Marianne (2012). Hva er en klassiker? Et verk man leser om og om igjen - eller en bok man roser, men ikke leser? Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 49–54.
 • Egeland, Marianne (2012). "Hva er en klassiker?". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 49–54.
 • Egeland, Marianne (2007). Biografien - en sjanger for de store menns historie?
 • Egeland, Marianne (2007). The Use and Abuse of a Poet. The Reception of Sylvia Plath.
 • Egeland, Marianne (2007). Heralds of Fame.
 • Egeland, Marianne (2006). "Kaster lys over...". Biografien mellom nytt og gammelt.
 • Egeland, Marianne (2006). The Man of Letters as Hero.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:19 PM - Last modified Sep. 17, 2019 9:45 AM