Marianne Egeland

Professor
Image of Marianne Egeland
Norwegian version of this page
Phone +47-22857938
Room HW 622
Available hours By appointment
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakground

Magister Artium-degree (English Studies, Social Antrhopology, Comparative Literature), thesis on Mexican Literature

Doctor Philos, thesis on the rhetoric of biography

 

Academic interests

Literature and ethics, book history, sociology of literature, biographies and memoires,

Tags: Literature

Publications

 • Egeland, Marianne (2020). "Om bruken av romanbetegnelsen på 1800-tallet. Hvorfor kalte ikke Camilla Collett Amtmandens Døttre for 'roman'?". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818. . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-01-04
 • Egeland, Marianne (2018). Aulestads besværlige arv: 'Godviljens høvdingsete' og 'nazireir'. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  97(4), s 297- 315 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-04-02 Full text in Research Archive.
 • Egeland, Marianne (2018). Bjørnson og Aulestad: «uadskillelige» og «uløselige»? Fortellinger om en dikter og hans hjem. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  10(1) . doi: 10.5617/sakprosa.5837 Full text in Research Archive.
 • Egeland, Marianne (2018). Louisa M. Alcott og Dikken Zwilgmeyer: Et nettverk av relasjoner. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(1), s 7- 26 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-01-02 Full text in Research Archive.
 • Egeland, Marianne (2017). Forfatteren, frirommet og virkelihetslitteraturen. 'Du skal kunne mene hva fanen du vil om hva faen som helst som forfatter', I: Claus Elholm Andersen (red.),  Så tæt på livet som muligt.  Forlaget Spring.  ISBN 978-87-93358-27-0.  Kapittel 11.  s 222 - 243
 • Egeland, Marianne (2017). Inger Johanne's «vi» og «dere». Hvem henvender hun seg til?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  104(3), s 277- 296 . doi: 10.18261/ISSN.1500-1989-2017-03-05 Full text in Research Archive.
 • Egeland, Marianne (2016). "Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no". Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  8(2), s 1- 39
 • Egeland, Marianne (2016). 'Du store alpakka' - eller 'cor-wumph'? Historien om Stompa, Jennings og kostskoleromanen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  103(2), s 123- 137 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2016-02-04
 • Egeland, Marianne (2016). Stompa-koden: Oppskriften på en adaptasjonssuksess, I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  Kapittel 2.  s 33 - 46
 • Egeland, Marianne (2015). Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(1), s 34- 48
 • Egeland, Marianne (2015). "Frihet, likhet og brorskap i virkelighetslitteraturen". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  115(3), s 227- 242
 • Egeland, Marianne (2015). Recognition and authenticity in life writing. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  13(4), s 11- 22
 • Egeland, Marianne (2014). Before and after a poet's suicide: The reception of Sylvia Plath. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  11(3), s 27- 36
 • Egeland, Marianne (2014). Spill med levende mennesker. Litteratur og etikk i praksis, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del 4, kap. 3.  s 251 - 263
 • Egeland, Marianne (2013). Stendhal - vår samtidige? Å lese Selvopptatte memoarer 200 år etter. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  5(1)
 • Egeland, Marianne (2012). "Heralds of Fame: Writers' Function in the Construction of Glory and Renown". Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  5(1-2 2010/11), s 169- 197
 • Egeland, Marianne (2012). "Historien om 'Til ungdommen'". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 16- 28
 • Egeland, Marianne (2012). Litterære personer slår tilbake. Tilfellet Sylvia Plath. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(3), s 271- 284
 • Egeland, Marianne (2012). Schwachs selvfremstilling. Erindringer af mit Liv som tidsbilde. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 169- 196
 • Egeland, Marianne (2010). Murmullos Mexicanos, I: Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen (red.),  Tras los murmullos. Lecturas Mexicanas y Escandinavas de Pedro Paramo.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763505505.  Kapittel.  s 13 - 27
 • Egeland, Marianne (2009). Gravtaler for ettertiden. De første norske forfatterbiografiene. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  96(2), s 133- 158 Show summary
 • Egeland, Marianne (2007). The Man of Letters as Hero. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  4(2), s 41- 48
 • Egeland, Marianne (2002). "Biografi og historieskriving". Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  81(2-3), s 253- 272
 • Egeland, Marianne (2002). "Garffs SAK - himmelstormende eller tidstypisk?". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  5(2), s 113- 124
 • Egeland, Marianne (2002). "'The man of letters' som helt og kulturbygger". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  19(3), s 258- 268
 • Egeland, Marianne (1998). "Kunnskapssamfunnets fremvekst", I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12752-4.  Innledning til perioden 1945-1970.  s 184 - 205
 • Egeland, Marianne (1997). "Biografisk kritikkløshet. Wergeland, Hassel-Nødder og overleveringen". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  14(2), s 161- 171
 • Egeland, Marianne (1995). "Historien om 'brødvarene'. Universitetsforlagets fremvekst", I: Egil Børre Johnsen (red.),  Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa, Første bok.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22687-5.  Del 4, kap. 3.  s 233 - 242
 • Egeland, Marianne (1988). "Myte og montasje i José Lezama Limas roman 'Paradiso' (1966)", I: Arne Worren (red.),  Oligarkienes svanesang.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-15826-9.  Kap. 4.  s 97 - 116
 • Egeland, Marianne (1985). "Structural Patterns in the 'Burning Plain': A Key to Juan Rulfo's Fiction". Orbis Litterarum.  ISSN 0105-7510.  40, s 55- 77

View all works in Cristin

 • Egeland, Marianne (2013). Claiming Sylvia Plath. The Poet as Exemplary Figure. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443841733.  377 s.
 • Egeland, Marianne (2004). Sylvia Plath. Gyldendal.  ISBN 82-05-33179-0.  200 s.
 • Egeland, Marianne (2000). Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45241-7.  366 s.
 • Egeland, Marianne (1996). Med kunnskap skal landet bygges. Universitetsforlaget 1950-1990. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22594-1.  282 s.
 • Egeland, Marianne (1985). Landet uten morgendag Tidsopplevelse og tidspresentasjon i den meksikanske roman etter 1940. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-10999-3.  227 s.

View all works in Cristin

 • Egeland, Marianne (2019). "'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'".
 • Egeland, Marianne (2018, 23. desember). Bjørnstjerne Bjørnsons hjemsted var nazi-propagandasentral under krigen. [Internett].
 • Egeland, Marianne (2017). "Biografi og etikk".
 • Egeland, Marianne (2017). "Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad".
 • Egeland, Marianne (2016). "Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt". Nya Argus.  ISSN 0027-7126.  (4), s 96- 100
 • Egeland, Marianne (2015). “Elektra i Boston. Sylvia Plaths bruk av myter og andres mytologisering av henne”. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  27(3), s 84- 88
 • Egeland, Marianne (2012). Bokhistorie og litteratursosiologi, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Kap. 12.  s 257 - 272
 • Egeland, Marianne (2012). "Hva er en klassiker?". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 49- 54
 • Egeland, Marianne (2012). Hva er en klassiker? Et verk man leser om og om igjen - eller en bok man roser, men ikke leser?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 49- 54
 • Egeland, Marianne (2007). Biografien - en sjanger for de store menns historie?.
 • Egeland, Marianne (2007). Heralds of Fame.
 • Egeland, Marianne (2007). The Use and Abuse of a Poet. The Reception of Sylvia Plath.
 • Egeland, Marianne (2006). "Kaster lys over...". Biografien mellom nytt og gammelt.
 • Egeland, Marianne (2006). The Man of Letters as Hero.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:19 PM - Last modified Sep. 17, 2019 9:45 AM