Per Thomas Andersen

Professor - Nordic Literature
Image of Per Thomas Andersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856954
Mobile phone +47 98425903
Room HW 634
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Tags: Nordic literature

Publications

 • Andersen, Per Thomas (2021). En felles nåtid - en felles fremtid? En analyse av Øyvind Rimbereids "Solaris korrigert". In Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Ed.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. p. 59–84. Full text in Research Archive
 • Andersen, Per Thomas (2020). På vei mot en felles skjebne. Et essay om transport. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 1, p. 08–15.
 • Andersen, Per Thomas (2020). Standing cool against sword, spears and suffering. In Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Ed.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. p. 241–254.
 • Andersen, Per Thomas (2017). Glocalizing the light of Norwg-West: From inner light to the light of labor. In Sondrup, Steven P.; Sandberg, Mark; Thomas A., DuBois & Ringgaard, Dan (Ed.), Nordic Literature: A Comparative History. Volume 1: Spatial Nodes. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234681. p. 348–360. doi: 10.1075/chlel.xxxi.27and.
 • Andersen, Per Thomas (2017). After honor. From Egil Skallagrimsson to Karl Ove Knausgård. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Ed.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. p. 105–128. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-7. Full text in Research Archive
 • Andersen, Per Thomas (2017). "Der syddrå boble." Om Øyvind Rimbereids dikt Jimmen (2011). In Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Ed.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. p. 181–194. doi: 10.18261/9788215030227-2017-11. Full text in Research Archive
 • Andersen, Per Thomas (2016). Medmenneskelighet,penger og nestekjærlighet.Politisk forvaltning av norske privilegier. In Oxfeldt, Elisabeth (Eds.), Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027753. p. 55–75. doi: 10.18261/9788215028095-2016-03.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Karl Ove Knausgaard and the transformation of honor culture in late modern welfare states. Journal of World Literature. ISSN 2405-6472. 1(4), p. 555–568. doi: 10.1163/24056480-00104005.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Øyvind Rimbereids poetiske bølge. Om "Orgelet som ikke finnes". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 103(4), p. 332–348. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2016-04-05.
 • Andersen, Per Thomas (2016). "SIDDY Stavgrsand, siddy min". Hjemstedet som dystopi - om Øyvind Rimbereids Solaris korrigert". Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. ISSN 1904-7088. p. 46–53. doi: 10.18261/9788215030227-2017-11.
 • Andersen, Per Thomas (2014). National Literature and World Literature. In Andersen, Per Thomas (Eds.), Globalization in Literature. Fagbokforlaget. ISSN 9788232100033. p. 35–52.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Globalization in Literature. Introduction. In Andersen, Per Thomas (Eds.), Globalization in Literature. Fagbokforlaget. ISSN 9788232100033. p. 7–15.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Norske følelser? En affektiv reise gjennom norsk litteraturhistorie fra Hávamál til Harstad. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Literatura nacional y literatura mundial. Criterios. ISSN 0864-0475. 65(1).
 • Andersen, Per Thomas (2013). Asylsenteret. Et heterotopisk sted i det senmoderne Skandinavia. In Jönsson, Mats (Eds.), Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II). CSS Centre for Scandinavian studies. ISSN 9789163398957.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Gunvor Hofmo og den modernistiske trenodi. In Jönsson, Mats (Eds.), Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II). CSS Centre for Scandinavian studies. ISSN 9789163398957.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Nabospråkslitteratur fra hele verden? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 176–186.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Cosmopolitan Identities or Globalized Alienation". In Krysztofiak, Maria (Eds.), Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-63869-9. p. 113–123.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Norsk samtidslitteratur omkring årtusenskiftet. Uro i redet, antiindividualisme og den postmoderne psykologiseringen". In Bunch, Mads (Eds.), Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur. Forlaget Spring. ISSN 978-87-92381-53-8. p. 197–220.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Kosmopolitisk identitet eller globalisert fremmedgjøring. Folia Scandinavica Posnaniensia. ISSN 1230-4786. 14. doi: 10.2478/v10252-012-0001-7.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren. In Holmberg, Claes-Göran & Ljung, Per Erik (Ed.), IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. Lund University Open Access. ISSN 978-91-7473-839-1.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Kanon, litteraturhistorie og kulturpolitikk. In Svendsen, Erik & Svane, Marie-Louise (Ed.), Litterære livliner. Kanon, klassiker, litteraturbrug. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978-87-02-09047-5. p. 143–155.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren (1993). In Ljung, Per Erik (Eds.), Transformationer. Valda texter fran International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferena i Lund 2010. Centre for Scandinavian Studies . ISSN 978-91-633-9894-0. p. 193–203.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Edvard Munch and the literary fragment. In Guleng, Mai Britt (Eds.), eMunch.no - Text and Image. Unipub forlag. ISSN 978-82-90128-71-0. p. 157–169.
 • Andersen, Per Thomas (2011). "Paradiso and Diaspora: Idyll and Unrest in Knut Hamsun". In Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (Ed.), Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251927284. p. 239–250.
 • Andersen, Per Thomas (2010). Pinebrev og protest. Brev som styringsredskap og kampmiddel i Johan Falkbergets Nattens brød. In Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Ed.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. p. 243–256.
 • Andersen, Per Thomas (2010). Paradiso og diaspora: Idyll og uro hos Hamsun. In Arntzen, Even (Eds.), Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske. Hamsun-Selskapet. ISSN 978-82-91002-42-2. p. 61–72.
 • Andersen, Per Thomas (2009). Kosmopolitisme og (post)nasjonalisme i Jan Kjærstads Forføreren. In Bø, Gudleiv & Aaby, Gudveig Henryette (Ed.), Sjeleild mot elementer Festskrift til Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-520-2. p. 173–193.
 • Andersen, Per Thomas (2009). Det langsomt sårede sinn. Om Aksel Sandemose og Cora Sandel. In Andersen, Steen & Povlsen, Steen Klitgård (Ed.), Dæmoni og ansvarlighed. Nye bidrag til Sandemose-forskningen. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7674-168-6. p. 17–36.
 • Andersen, Per Thomas (2009). Gruven -- den edle malm og menneskeslagget. In Evenstad, Ragnar (Eds.), Vendt mot lyset. Johan Falkberget i liv og diktning. Luther Forlag. ISSN 978-82-531-4594-5. p. 87–100.
 • Andersen, Per Thomas (2008). Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere norsk litteratur. Passage. ISSN 0901-8883. p. 33–48.
 • Hauge, Hans; Andersen, Per Thomas & Aasen, Arne Johannes (2007). Arne Johannes Aasen: "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad doktordisputas, NTNU 6. oktober 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 294–326.
 • Hauge, Hans; Andersen, Per Thomas & Aasen, Arne Johannes (2007). Arne Johannes Aasen: "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad doktordisputas, NTNU 6. oktober 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 294–326.
 • Andersen, Per Thomas (2007). "Retretten til skrifta." Innlegg fra andreopponenten. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 305–313.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Gruven. Den edle malm og menneskeslagget. In Andersen, Per Thomas (Eds.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. p. 164–175.
 • Andersen, Per Thomas (2005). Conquering pain. Personal Narrative and Identity in Jens Christian Grøndahl's Lucca. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 60–67.
 • Andersen, Per Thomas (2005). Kovács katáng ferenc Kortárs norvég irodalom - A '70-es évektól napjainkig. Nagyvilág. ISSN 0547-1613. p. 176–191.
 • Andersen, Per Thomas (2005). Gaten. Samtiden. ISSN 0036-3928. p. 110–129.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Savnet fellesskap. Om Bjarte Breiteigs Surrogater. In Michelsen, Per Arne og Marianne Røskeland (Eds.), Nye forklaringer. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-998-4. p. 61–78.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Nordlands trompet i litteraturhistorien i dag. In Forfang, Sven Erik (Eds.), Petter Dass - omkring Nordlands trompet. Høgskolen i Nesna. ISSN 82-7569-099-4. p. 40–57.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Stedets monogami. Sellanrå nok en gang. In Arntzen, Even & Wærp, Henning (Ed.), Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse, 2003. "Tid og rom i Hamsuns prosa". Hamsun-Selskapet. ISSN 82-91002-17-7. p. 113–128.
 • Fritz, Axel; Andersen, Per Thomas & Aarset, Hans Erik (1992). Historier om Doktor Faust. Den s.k. Volksbuch från 1587 i belysning av stofftraditionen, Tromsø-studier i litteratur: Fra Heliodor til Petter Dass. Ti studier i før-romantisk fortellekunst. Universitetet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur. p. 44–70.

View all works in Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2019). Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031880. 165 p.
 • Andersen, Per Thomas (2018). Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023497. 201 p.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Story and Emotion: A Study in Affective Narratology. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028255. 185 p. Full text in Research Archive
 • Andersen, Per Thomas (2016). Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026138. 244 p.
 • Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-851-7. 335 p.
 • Andersen, Per Thomas; Bache-Wiig, Harald; Norheim, Thorstein & Ystad, Vigdis (2015). LIV og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-801-2. 376 p.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Globalization in Literature. Fagbokforlaget. ISBN 9788232100033. 245 p.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Til stede. Vigmostad/Bjørke. ISBN 978-82-419-0993-1. 263 p.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Hvor burde jeg da være?" Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021102. 298 p.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Norsk litteraturhistorie, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01704-4. 764 p.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3492-8. 330 p.
 • Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (2010). Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2591-4. 348 p.
 • Andersen, Per Thomas (2008). Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0778-7. 200 p.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-36181-2. 323 p.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00803-8. 205 p.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00409-1. 272 p.
 • Andersen, Per Thomas (2001). Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12836-9. 614 p.
 • Andersen, Per Thomas (2001). Mysteriets time. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27817-2. 248 p.

View all works in Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2016). Kortárs norvég irodalom az ezredfordulón. In László, Dr. Horváth (Eds.), Csak írok, ez minden: Válogatás kortárs dán és norvég regényekböl. ELTE Eötvös J. Collegium. ISSN 978-615-5371-50-9. p. 31–57.
 • Andersen, Per Thomas (2015). Steder i dansk lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 4, p. 343–344.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas & Ullström, Sten-Olof (2012). Drama. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Fortellekunstens elementer. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Gruven. Den edle malm og menneskeslagget. Om Johan Falkbergets forfatterskap.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Shop till you drop. Noen nyere tendenser i norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Nyere norsk prosalitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Shop till you drop.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Samtale med Hanne Ørstavik. del av teaterforestilling på Black box teateret.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Globalisering og glokalisering.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Hans E. Kinck og Roma.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Globalisering og glokalisering.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Conquering Pain. Personal Narrative and Identityin Jens Christian Grøndahl's Lucca.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Den norske samtidslitteraturen.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Hans E. Kinck og det kulturelt og eksistensielt "andre".
 • Andersen, Per Thomas; Bale, Kjersti & Hageberg, Otto (2003). Skrift på vegg.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Petter Dass og litteraturhistorien.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Opposisjonsinnlegg om Sissel Furuseths Dr. art. avhandling: Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Aksel Sandemose og Cora Sandel.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Stedets monogami. Sellanrå nok en gang.
 • Andersen, Per Thomas (2020). Honor Codes in Siri Pettersen's The Raven Rings. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:21 PM - Last modified Mar. 6, 2018 8:55 AM

Projects