Per Thomas Andersen

Professor - Nordic Literature
Image of Per Thomas Andersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856954
Mobile phone +47 98425903
Room HW 634
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Tags: Nordic literature

Publications

 • Andersen, Per Thomas (2020). På vei mot en felles skjebne. Et essay om transport. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  1, s 08- 15
 • Andersen, Per Thomas (2020). Standing cool against sword, spears and suffering, In Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (ed.),  Exploring NORDIC COOL in Literary History.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207890.  Chapter 15.  s 241 - 254
 • Andersen, Per Thomas (2017). After honor. From Egil Skallagrimsson to Karl Ove Knausgård, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  Chapter 6.  s 105 - 128 Full text in Research Archive. Show summary
 • Andersen, Per Thomas (2017). "Der syddrå boble." Om Øyvind Rimbereids dikt Jimmen (2011), I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 11.  s 181 - 194 Full text in Research Archive. Show summary
 • Andersen, Per Thomas (2017). Glocalizing the light of Norwg-West: From inner light to the light of labor, In Steven P. Sondrup; Mark Sandberg; DuBois Thomas A. & Dan Ringgaard (ed.),  Nordic Literature: A Comparative History. Volume 1: Spatial Nodes.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234681.  Kap. 30.  s 348 - 360
 • Andersen, Per Thomas (2016). Karl Ove Knausgaard and the transformation of honor culture in late modern welfare states. Journal of World Literature.  ISSN 2405-6472.  1(4), s 555- 568 . doi: 10.1163/24056480-00104005
 • Andersen, Per Thomas (2016). Medmenneskelighet,penger og nestekjærlighet.Politisk forvaltning av norske privilegier, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  Kap. 3.  s 55 - 75
 • Andersen, Per Thomas (2016). "SIDDY Stavgrsand, siddy min". Hjemstedet som dystopi - om Øyvind Rimbereids Solaris korrigert". Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur.  ISSN 1904-7088.  (75), s 46- 53 . doi: 10.18261/9788215030227-2017-11
 • Andersen, Per Thomas (2016). Øyvind Rimbereids poetiske bølge. Om "Orgelet som ikke finnes". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  103(4), s 332- 348 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2016-04-05
 • Andersen, Per Thomas (2015). "Affective narratology" i J.P.Jacobsens Gurresange (1867-1870) og Arnold Schönbergs Gurrelieder (1901-1911). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  115(2), s 112- 124
 • Andersen, Per Thomas (2014). Globalization in Literature. Introduction, In Per Thomas Andersen (ed.),  Globalization in Literature.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  1.  s 7 - 15
 • Andersen, Per Thomas (2014). Literatura nacional y literatura mundial. Criterios.  ISSN 0864-0475.  65(1)
 • Andersen, Per Thomas (2014). National Literature and World Literature, In Per Thomas Andersen (ed.),  Globalization in Literature.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  3.  s 35 - 52
 • Andersen, Per Thomas (2014). Norske følelser? En affektiv reise gjennom norsk litteraturhistorie fra Hávamál til Harstad. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Andersen, Per Thomas (2013). Asylsenteret. Et heterotopisk sted i det senmoderne Skandinavia, I: Mats Jönsson (red.),  Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II).  CSS Centre for Scandinavian studies.  ISBN 9789163398957.  Kap. 9.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Cosmopolitan Identities or Globalized Alienation", In Maria Krysztofiak (ed.),  Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-63869-9.  Kapittel 11.  s 113 - 123
 • Andersen, Per Thomas (2013). Gunvor Hofmo og den modernistiske trenodi, I: Mats Jönsson (red.),  Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II).  CSS Centre for Scandinavian studies.  ISBN 9789163398957.  Kap. 1.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Nabospråkslitteratur fra hele verden?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 176- 186
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Norsk samtidslitteratur omkring årtusenskiftet. Uro i redet, antiindividualisme og den postmoderne psykologiseringen", I: Mads Bunch (red.),  Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur.  Forlaget Spring.  ISBN 978-87-92381-53-8.  Kapittel 9.  s 197 - 220
 • Andersen, Per Thomas (2012). Kosmopolitisk identitet eller globalisert fremmedgjøring. Folia Scandinavica Posnaniensia.  ISSN 1230-4786.  14 . doi: 10.2478/v10252-012-0001-7
 • Andersen, Per Thomas (2011). Edvard Munch and the literary fragment, In Mai Britt Guleng (ed.),  eMunch.no - Text and Image.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90128-71-0.  Kapittel 12.  s 157 - 169
 • Andersen, Per Thomas (2011). Kanon, litteraturhistorie og kulturpolitikk, I: Erik Svendsen & Marie-Louise Svane (red.),  Litterære livliner. Kanon, klassiker, litteraturbrug.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-09047-5.  Kapittel 9.  s 143 - 155
 • Andersen, Per Thomas (2011). "Paradiso and Diaspora: Idyll and Unrest in Knut Hamsun", In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Chapter 15.  s 239 - 250
 • Andersen, Per Thomas (2011). Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren, I: Claes-Göran Holmberg & Per Erik Ljung (red.),  IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010.  Lund University Open Access.  ISBN 978-91-7473-839-1.  Nettpublikasjon.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren (1993), I: Per Erik Ljung (red.),  Transformationer. Valda texter fran International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferena i Lund 2010.  Centre for Scandinavian Studies.  ISBN 978-91-633-9894-0.  Kapittel 4.  s 193 - 203
 • Andersen, Per Thomas (2010). Paradiso og diaspora: Idyll og uro hos Hamsun, I: Even Arntzen (red.),  Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske.  Hamsun-Selskapet.  ISBN 978-82-91002-42-2.  Kapittel 6.  s 61 - 72
 • Andersen, Per Thomas (2010). Pinebrev og protest. Brev som styringsredskap og kampmiddel i Johan Falkbergets Nattens brød, I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  Kapittel 15.  s 243 - 256
 • Andersen, Per Thomas (2009). Det langsomt sårede sinn. Om Aksel Sandemose og Cora Sandel, I: Steen Andersen & Steen Klitgård Povlsen (red.),  Dæmoni og ansvarlighed. Nye bidrag til Sandemose-forskningen.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7674-168-6.  Kapittel 1.  s 17 - 36
 • Andersen, Per Thomas (2009). Gruven -- den edle malm og menneskeslagget, I: Ragnar Evenstad (red.),  Vendt mot lyset. Johan Falkberget i liv og diktning.  Luther forlag.  ISBN 978-82-531-4594-5.  Kapittel 8.  s 87 - 100
 • Andersen, Per Thomas (2009). Kosmopolitisme og (post)nasjonalisme i Jan Kjærstads Forføreren, I: Gudleiv Bø & Gudveig Henryette Aaby (red.),  Sjeleild mot elementer Festskrift til Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-520-2.  Kapittel 13.  s 173 - 193
 • Andersen, Per Thomas (2008). Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere norsk litteratur. Passage.  ISSN 0901-8883.  (59), s 33- 48
 • Hauge, Hans; Andersen, Per Thomas & Aasen, Arne Johannes (2007). Arne Johannes Aasen: "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad doktordisputas, NTNU 6. oktober 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 294- 326
 • Andersen, Per Thomas (2007). "Retretten til skrifta." Innlegg fra andreopponenten. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 305- 313
 • Hauge, Hans; Andersen, Per Thomas & Aasen, Arne Johannes (2007). Arne Johannes Aasen: "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad doktordisputas, NTNU 6. oktober 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 294- 326
 • Andersen, Per Thomas (2006). Gruven. Den edle malm og menneskeslagget, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  Artikkel.  s 164 - 175
 • Andersen, Per Thomas (2005). Conquering pain. Personal Narrative and Identity in Jens Christian Grøndahl's Lucca. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (H. 1), s 60- 67
 • Andersen, Per Thomas (2005). Gaten. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 110- 129
 • Andersen, Per Thomas (2005). Kovács katáng ferenc Kortárs norvég irodalom - A '70-es évektól napjainkig. Nagyvilág.  ISSN 0547-1613.  (3), s 176- 191
 • Andersen, Per Thomas (2004). Nordlands trompet i litteraturhistorien i dag, I: Sven Erik Forfang (red.),  Petter Dass - omkring Nordlands trompet.  Høgskolen i Nesna.  ISBN 82-7569-099-4.  Kapittel 3.  s 40 - 57
 • Andersen, Per Thomas (2004). Savnet fellesskap. Om Bjarte Breiteigs Surrogater, I: Per Arne og Marianne Røskeland Michelsen (red.),  Nye forklaringer.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-998-4.  Kapittel 4.  s 61 - 78
 • Andersen, Per Thomas (2003). Stedets monogami. Sellanrå nok en gang, I: Even Arntzen & Henning Wærp (red.),  Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse, 2003. "Tid og rom i Hamsuns prosa".  Hamsun-Selskapet.  ISBN 82-91002-17-7.  6.  s 113 - 128
 • Fritz, Axel; Andersen, Per Thomas & Aarset, Hans Erik (1992). Historier om Doktor Faust. Den s.k. Volksbuch från 1587 i belysning av stofftraditionen, I:  Tromsø-studier i litteratur: Fra Heliodor til Petter Dass. Ti studier i før-romantisk fortellekunst.  Universitetet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur.  faglig_bok_institusjon.  s 44 - 70

View all works in Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2019). Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031880.  165 s.
 • Andersen, Per Thomas (2018). Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023497.  201 s.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026138.  244 s.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Story and Emotion: A Study in Affective Narratology. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028255.  185 s. Full text in Research Archive.
 • Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (red.) (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  335 s.
 • Andersen, Per Thomas; Bache-Wiig, Harald; Norheim, Thorstein & Ystad, Vigdis (2015). LIV og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-801-2.  376 s.
 • Andersen, Per Thomas (ed.) (2014). Globalization in Literature. Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  245 s.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Hvor burde jeg da være?" Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021102.  298 s.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Til stede. Vigmostad/Bjørke.  ISBN 978-82-419-0993-1.  263 s.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Norsk litteraturhistorie, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01704-4.  764 s.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (red.) (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  330 s.
 • Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (red.) (2010). Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  348 s.
 • Andersen, Per Thomas (2008). Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0778-7.  200 s.
 • Andersen, Per Thomas (red.) (2006). Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  323 s.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00803-8.  205 s.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00409-1.  272 s.
 • Andersen, Per Thomas (2001). Mysteriets time. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-27817-2.  248 s.
 • Andersen, Per Thomas (2001). Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12836-9.  614 s.

View all works in Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2016). Kortárs norvég irodalom az ezredfordulón, I: Dr. Horváth László (red.),  Csak írok, ez minden: Válogatás kortárs dán és norvég regényekböl.  ELTE Eötvös J. Collegium.  ISBN 978-615-5371-50-9.  Kapittel.  s 31 - 57
 • Andersen, Per Thomas (2015). Steder i dansk lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  4, s 343- 344
 • Andersen, Per Thomas (2012). Fortellekunstens elementer, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  2.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Forord.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  1.
 • Andersen, Per Thomas & Ullström, Sten-Olof (2012). Drama, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  4.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Conquering Pain. Personal Narrative and Identityin Jens Christian Grøndahl's Lucca.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Globalisering og glokalisering.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Globalisering og glokalisering.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Gruven. Den edle malm og menneskeslagget. Om Johan Falkbergets forfatterskap.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Hans E. Kinck og Roma.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Nyere norsk prosalitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Samtale med Hanne Ørstavik. del av teaterforestilling på Black box teateret.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Shop till you drop.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Shop till you drop. Noen nyere tendenser i norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Aksel Sandemose og Cora Sandel.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Den norske samtidslitteraturen.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Hans E. Kinck og det kulturelt og eksistensielt "andre".
 • Andersen, Per Thomas (2003). Opposisjonsinnlegg om Sissel Furuseths Dr. art. avhandling: Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Petter Dass og litteraturhistorien.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Stedets monogami. Sellanrå nok en gang.
 • Andersen, Per Thomas; Bale, Kjersti & Hageberg, Otto (2003). Skrift på vegg.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:21 PM - Last modified Mar. 6, 2018 8:55 AM

Projects