Boklansering: Sann opplysning?

Velkommen til lansering av boka "Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer" i Gamle festsal.

Bokomslag med illustrasjon av ape i et tre.

Denne boka er den er den første av sitt slag, og stiller spørsmål som kan belyse hvordan naturvitenskapens utvikling har formet samfunnet vårt. Redigert av Merethe Roos og Johan Tønnesson. Bokomslag: Cappelen Damm Akademisk

20 nordiske forfattere har gjennom nesten like mange kapitler bidratt til å belyse naturvitenskapens stilling i nordiske offentligheter gjennom de siste fire århundrer. Vi blir kjent med spøkelser og bergverksindustri på 1600-tallet, nordiske naturforskere på 1800-tallet, avisenes reaksjoner på Titanics forlis og den skandaløse beretningen om o-faget i norsk skole.

Boka undersøker bøker, tidsskrifter, aviser og reklametekster som kan fortelle om naturvitenskapens plass i skolen, helsevesenet, litteraturen og andre offentligheter fra midten av 1600-tallet og fram til i dag. Hvordan sirkulerer naturvitenskapelig kunnskap mellom ulike befolkningsgrupper? Hvilken rolle har kristendommen spilt i vår forståelse av natur? Hvordan har forholdet vært mellom natur- og kulturfagene?

Program

Hovedinnleder på arrangementet er Sverker Sörlin, professor i miljøhistorie ved KTH, Stockholm.

Panelet for øvrig består av:

  • Marius Mjaaland, professor i teologi, UiO
  • Erik Tunstad, forskningsjournalist, programleder i NRK radio og forfatter
  • Sissel Furuseth, forskningsleder, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Det blir også levende musikk.

For mer informasjon, meld deg på arrangementet (facebook) og les om boken på forlagets sider (Cappelen Damm Akademisk).

Publisert 2. okt. 2017 10:51 - Sist endret 2. okt. 2017 11:25