Forskningslunsj ved ILN

Researcher's Lunch: Digital Research Infrastructure

Hvordan kan ILNs mangfold av digitale ressurser inspirere til best mulig forskning, forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning? Dette er tema for semesterets siste forskningslunsj mandag 3. desember.

Fra MultiLings sosiokognitive laboratorium 2018

ILNs digitale forskningsinfrastruktur er sammensatt og tradisjonsrik. Allerede på 1980-tallet utviklet framsynte litterater en bibliografi over norsk litteraturkritikk, den såkalte "Beyerbasen". Siden inngangen til 1990-årene har Enhet for digital dokumentasjon (1991) og Tekstlaboratoriet (1992) utviklet programvare, databaser og korpus til nytte for instituttets ansatte. I vår ble MultiLings sosiokognitve laboratorium åpnet, samtidig som Det virtuelle Ibsensenteret så dagens lys.

ILNs forskere, blant annet tilknyttet Bokhyllaprosjektet, tar også aktivt i bruk eksterne digitale ressurser. 

Hva slags erfaringer har vi med digital forskningsinfrastruktur? Hva fungerer, og hva kunne vært utnyttet bedre? Hvilke muligheter finnes for undervisningsbasert forskning?

Ta med matpakke og bli med i diskusjonen. 

Se også CLARINDARIAH og Digital humaniora.

Arrangør

Sissel Furuseth
Publisert 7. nov. 2018 18:31 - Sist endret 28. mai 2020 14:58