Forskningslunsj ved ILN

ILNs månedlige felleslunsj om forskningsrelaterte temaer. Ta med matpakken og bli med i diskusjonen!

Mandag 5. november kl. 11:30 åpner vi møterommet til høstens tredje lunsjmøte. Sissel Furuseth innleder denne gangen om temaet forskergruppeorganisering ved ILN.

- Har vi de forskergruppene vi ønsker oss?

- Hva er den beste måten å stimulere forskergrupper på?

 

Se gjerne på vedlegget til diskusjonssak nr. 1 fra mandagens styremøte (s. 3). Der har vi i ILNs forskningsseksjon formulert noen tanker om mulige forskergruppeinsentiver som vi gjerne drøfter videre sammen med dere.

https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2017-2020/innkalling-2018/d-sak-1-sammenfatning-av-innspill-iln-arsplan-2019-2021.pdf

 

Vedlagt finner dere også kommunikasjonsavdelingens mal for forskergruppeinformasjon på nett. Er vi gode nok til å følge denne?

- Se ILNs forskergrupper på norsk: https://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/

- See ILN's research groups in English: https://www.hf.uio.no/iln/english/research/groups/

 

Publisert 25. okt. 2018 17:53 - Sist endret 25. okt. 2018 18:06