Forskningsrådets utlysninger og søknadsfrist 2019

10. april 2019 er den store søknadsfristen for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, både innenfor FRIPRO og de tematiske programmene. I år er det også endringer i både søknadskrav og vurderingskriteriene. I dette informasjonsmøtet orienterer vi kort om hvilke søknadsmuligheter som finnes og om den siste informasjonen vi har fra Forskningsrådet.

Foto: Pixabay.

I dette informasjonsmøtet informerer vi om de ulike søknadskategoriene i FRIPRO og tematiske utlysninger som kan være relevant med tanke på instituttets fagportefølje, og om nye endringer i søknadsprosessen fra Forskningsrådets side.

Vi vil kort gå igjennom de nye vurderingskriteriene (excellence, impact og implementation) og søknads-og CV- maler til Forskningsrådet.

Vi vil også gå igjennom søknadsbudsjett og instituttets egne frister frem mot 10. april. Det blir muligheter til å stille spørsmål til forskningsrådgiverne.

Publisert 8. jan. 2019 09:19 - Sist endret 8. jan. 2019 09:19